NAKON KANTOROVA PRETJERIVANJA Svećenička zahvala za antičko književno djelo

Mladi kantor tijekom mise ispjevao sve strofe pjesama, tako da je misa potrajala. Nakon mise svećenik mu dobaci:

– Fala Bogu što Ilijada i Odiseja nisu duhovne pjesme