NAKON KRIŽNIH PUTOVA Kipar Krista prepoznao i u siromasima

Kipar Christopher Slatoff rođen je 1953. godine u Oaklandu u Kaliforniji. Diplomirao je kiparstvo na Kalifornijskom državnom sveučilištu Long Beach. U svojem dugogodišnjem umjetničkom stvaralaštvu bavio se i vjerskim motivima. Izradio je pedesetak brončanih reljefa koji prikazuju postaje križnoga puta. Bavi se i monumentalnim skulpturama.

Jedno od njegovih dojmljivijih djela, prikaz Majke Božje koja u rukama drži umrloga Isusa, nadahnuto glasovitom Michelangelovom »Pietom«, resi unutrašnjost crkve u San Diegu. Njegovi su radovi prisutni u katoličkim crkvama diljem Kalifornije, uključujući i katedralu Gospe od Anđela u Los Angelesu. Uz aktivno stvaralaštvo, posvećen je i umjetničkomu obrazovanju siromašnih i potrebitih, a u više je projekata radio i s djecom s teškoćama u razvoju.