NAŠI RAZGOVORI O braku, obitelji, svetcima…

Foto: Shutterstock
Zašto su brak i obitelj božanske ustanove?

Na misi sam u jednoj propovijedi čuo svećenika kako govori da su brak i obitelj »božanske ustanove«. Pa zar nije bračna zajednica postojala i prije pojave kršćanstva?

Josipa M.

Brak i obitelj od Boga su ustanovljeni u samom stvaranju i u samima sebi usmjereni k ispunjenju u Kristu te im je potrebna njegova milost da budu iscijeljeni od rane grijeha i privedeni svojemu »početku«, to jest punoj spoznaji i cjelovitu ostvarenju Božjega nauma, piše u apostolskoj pobudnici »Obiteljska zajednica« (Familiaris consortio, br. 3) sveti papa Ivan Pavao II. te već na taj način možemo reći da je to i odgovor na Vaše pitanje. Brak i bračna zajednica, kao i obitelj, u stvarateljskoj su promisli Božjoj od samoga početka stvaranja, pa se zato o njima i govori kao »božanskim ustanovama«. Bračna zajednica kao božanska ustanova postoji dakle i prije nego što su se oformila društva kakva danas poznajemo. Ista apostolska pobudnica u drugom dijelu piše o »Božjem naumu o braku i obitelji« i još jednom potvrđuje: »Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku: pozivajući ga ljubavlju na postojanje, istodobno ga je pozvao na ljubav. Bog je ljubav i u sebi živi otajstvo osobnoga zajedništva ljubavi. Stvarajući ljudsku narav muškarca i žene na svoju sliku i trajno je uzdržavajući u postojanju, Bog u nju upisuje poziv, pa prema tome sposobnost i odgovornost ljubavi i zajedništva. Ljubav je, dakle, temeljni i urođeni poziv svakog ljudskog bića. Kao utjelovljeni duh, to jest duša koja se izražava u tijelu i tijelo produhovljeno besmrtnim duhom, čovjek je pozvan na ljubav u toj svojoj ujedinjenoj cjelovitosti. Ljubav također grli ljudsko tijelo i tijelo je postalo dionikom ljubavi«, nastavlja sv. Ivan Pavao II. te ističe da »kršćanska objava poznaje dva osobita načina kako da se ostvari poziv ljudske osobe u njezinoj cjelovitosti: ženidbu i djevičanstvo«, a i jedno i drugo u svojoj vlastitosti »otjelovljenje su najdublje istine o čovjeku, njegova ‘bitka na sliku Božju’« (br. 11), a budući da je »Stvoritelj svega svijeta ustanovio bračnu zajednicu kao izvor i temelj ljudskoga društva, obitelj je postala ‘prva i životna stanica društva’« (br. 42).

Kako svetci postaju zaštitnici nekih profesija?

Kako određeni svetac postane zaštitnik pojedine profesije, zdravlja, situacije… Postoji li propis kojim se to definira na razini univerzalne Crkve ili to spada u pitanje svake pojedine biskupije?

Čitateljica

Svetci postaju zaštitnici nekih profesija, to jest zanimanja prema svojim djelima – prema onom što su u svom svetom životu radili. Na mnogim ćete mjestima pronaći potvrdu za to, a potvrđuje ih se na razini opće Crkve. Takav posljednji slučaj koji nam je ostao u sjećanju slučaj je sv. Titusa Brandsme, o čemu je 10. svibnja izvijestila Informativna katolička agencija prenoseći vijest Vatican Newsa koji je najavio njegovo proglašenje svetim 15. svibnja. Iz te se vijesti »iščitava« i odgovor na Vaša pitanja, pa tako u njoj piše da su »četiri katolička novinara iz Nizozemske i Belgije zamolila papu Franju da proglasi Titusa Brandsmu, nizozemskoga karmelićanina i mučenika nacizma (…) svetcem zaštitnikom novinarstva«, a tu su zamolbu mogli supotpisati i drugi na internetu, o čemu je bilo riječi na simpoziju o njemu u Rimu, a tekst pisma bio je »dostupan na tri jezika na mrežnoj stranici kršćanski orijentiranih novina Nedelands Dagblad«. U vijesti se potom ističe da je Titus Brandsma prvi novinar »u današnjem smislu riječi kojega Katolička Crkva proglašava svetim. Zbog njegova otvorenoga suprotstavljanja nacistima i njegove uloge kao novinara nacionalsocijalisti su ga uhitili i ubili u koncentracijskom logoru Dachau 1942. godine«, pa su njegovi kolege – katolički novinari – u njemu prepoznali »profesionalnoga kolegu i brata po vjeri koji dijeli duboku misiju koja bi trebala voditi današnje novinarstvo: potragu za istinom i istinitošću, promicanje mira i dijaloga među ljudima«, te ga stoga doživljavaju »kao prijatelja i zagovornika cijele naše profesije, pa i kao zaštitnika novinarstva«. »Stoga bismo vas s hrabrošću zamolili da ovoga svetca zaštitnika proglasite našim zaštitnikom«, napisali su papi Franji.

Tko daje mandat za svjedočenje?

Budući da se govori o evangelizaciji u duhu sinodnosti, zanima me daje li »mandat« za svjedočenje i naviještanje sakrament krštenja ili sakrament svetoga reda. Pitam to jer sam imala jednu neugodnu situaciju sa župnikom…

K. Z.

Svaki kršćanin mora biti i svjedok – i to upravo snagom svoga krštenja, uči Katekizam Katoličke Crkve, ali trebamo razlikovati sveopće svećenstvo i ministarijalno svećenstvo. Kao vjernici po krštenju »postajemo udovi Kristova Tijela; ‘udovi jedni drugima’« (Ef 4,25). »Krštenje pritjelovljuje krštenike Crkvi. Iz krstionica rađa se jedinstveni narod Božji, narod Novoga saveza koji nadilazi sva naravna i ljudska ograničenja naroda, kultura, rasa i spola« (KKC, 1267), a krštenici tako postaju »živo kamenje« i ugrađuju se u »duhovni Dom za sveto svećenstvo«. »Oni po krštenju imaju udjela u Kristovu svećeništvu, u njegovu proročkom i kraljevskom poslanju; oni su ‘rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni’ da naviještaju ‘silna djela Onoga’ koji ih iz ‘tame pozva k svojemu divnom svjetlu’ (1 Pt 2,9). Krštenje daje udioništvo u općem svećeništvu vjernika« (KKC, 1268). Postavši udom Crkve, krštenik više ne pripada sebi te je »pozvan da bude drugima podložan, da im služi u zajedništvu Crkve, da bude ‘poslušan i podložan’ glavarima Crkve te ih susreće s poštovanjem i ljubavlju«. »Kao što krštenje donosi odgovornost i dužnosti, isto tako krštenik ima prava u krilu Crkve: pravo primati sakramente, hraniti se riječju Božjom i računati na druge duhovne pomoći Crkve« (KKC, 1269), a krštenici su preporođeni za sinove Božje, »dužni pred ljudima ispovijedati kršćansku vjeru koju su primili od Boga preko Crkve i sudjelovati u apostolskoj i misionarskoj djelatnosti naroda Božjega« (KKC, 1270). Dodali bismo: ne brkajući svoju ulogu s ministerijalnom službom svećenika.