NAŠI RAZGOVORI Što pripremiti za blagoslov obitelji?

Snimio: B. Čović

Pročitao sam u jednoj knjizi da bi se teolozi trebali zalagati za manje »dogmatsku« Crkvu. Što bi to zapravo trebalo značiti, je li to sinonim za širenje ideje za liberalnu Crkvu?

Darijo S.

Ne mislimo da bi se teolozi trebali »zauzimati« ni za »dogmatsku« ni za »liberalnu« Crkvu, nego bi se trebali – u slobodi – znanstveno i objektivno baviti područjem svoga teološkoga istraživanja, pa i na području liberalne i dogmatske teologije. Tako će se neki od njih baviti fundamentalnom, a neki dogmatskom teologijom; neki patristikom i otačkim spisima, a drugi eshatologijom i posljednjim vremenima; treći će pak proučavati i tumačiti biblijske tekstove, a četvrti moralni i socijalni nauk Crkve, peti će se baviti liturgikom, šesti crkvenim pravom i tako redom. A što se liberalne teologije tiče, za nju L. Oviedo u Enciklopedijskom teološkom rječniku piše da je u prvom redu dio ili povijesna etapa protestantske teologije koja više-manje odgovara razdoblju što obuhvaća XIX. st., a proteže se i u XX. st. Obilježje joj je »svjestan izbor – misaonih, političkih i etičkih ideala, tipičnih za razdoblje moderne kulture«. »Riječ je, dakle, o pokušaju usmjeravanja kršćanske vjere prema novoj viziji svemira, nastaloj u prosvjetiteljstvu, koja će odrediti društveni i kulturni scenarij takozvane ‘moderne’.« No danas se – prema istom autoru – ne može tvrditi da je ona bila samo dio povijesti protestantske teologije, ali je »djelomičan i ograničen model promišljanja koji može dosta pridonijeti razumijevanju odnosa između kršćanske vjere i modernoga svijeta, no potrebne su joj neke dopune – kao što su dopune koje dolaze od teologije usmjerene više kerigmatski – kako bi mogla dati plodove, jer se susret vjere s modernim svijetom ne događa samo ako se polazi od napora za sintezom i istraživanjem zajedničkih elemenata, nego polazeći i od kontrasta, pri čemu obje strane mogu biti plodne i slobodne.«

Što pripremiti za blagoslov obitelji?

Poštovani. Zanima me što je nužno pripremiti u stanu za blagoslov obitelji. Prijašnjih godina svećenik nam je u pismu obitelji o tome pisao, a novi svećenik ništa nije napisao pa sam u nedoumici.

D. D., Split

Za blagoslov obitelji potrebno je prije svega pripremiti duhovno raspoloženje i ako je moguće okupiti sve članove obitelji. To nam se čini idealnim i zbog toga se raduje svaki svećenik koji dolazi u blagoslovni pohod obiteljima jer ne dolazi blagosloviti »kuću« ili »stan«, nego – obitelj i članove obitelji. Uz to, u prostoriji gdje će se održati molitva na stolu pripremimo križ (raspelo), Bibliju, svijeću (koju upalimo) i dakako blagoslovljenu vodu (i grančicu za škropljenje). U nekim je obiteljima lijep običaj da netko od članova obitelji pročita prigodni odlomak iz Svetoga pisma koji su zajedno prethodno odabrali. Na taj način – aktivnim uključivanjem u pripremu i prisutnošću što većega broja članova obitelji – zapravo potvrđujemo koliko nam je stalo do te naše lijepe tradicije i molitvenoga zajedništva u obitelji na koju zajedno sa svojim svećenikom zazivamo Božji blagoslov.