NEKA ZAGOVORNICI POBAČAJA PITAJU DR. CUCINELLIJA I svjetski ginekolozi prizivaju se na savjest

Foto: Shutterstock

Liječnik Francesco Cucinelli specijalist je ginekologije i porodništva. Diplomirao je 1989. godine medicinu i kirurgiju na Katoličkom sveučilištu Presvetoga Srca. Medicinski je ravnatelj Odjela za zaštitu zdravlja djece i žena Operativne jedinice za ginekologiju i porodništvo Zdravstvene ustanove »San Camillo Forlanini« u Rimu od 2001. godine te je voditelj Službe za fiziopatologiju ljudske reprodukcije i sterilnosti parova u istoj operativnoj jedinici od 2006. godine. Predavač je na Sveučilištu u Rimu »La Sapienza«, fakultetima medicine i psihologije od 2016. godine te medicine i stomatologije od 2020. godine. Autor je radova u međunarodnim znanstvenim časopisima. Član je Europskoga društva za ljudsku reprodukciju i embriologiju (ESHRE) i Američkoga društva za reproduktivnu medicinu (ASRM). Zalaže se za pravo na život te je jedan od 19 ginekologa koji se protive pobačaju u bolnici San Camillo. Istaknuo je da je njegova odluka isključivo osobna.