NEPOGODA U STUPNIKU »DOZVALA« SV. VALENTINA Otkriće nakon potresa

Samoborsko-jastrebarskim krajem (76) Župna crkva sv. Ivana Nepomuka u Stupniku (II)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Ivana Nepomuka u Stupniku

U župnoj crkvi sv. Ivana Nepomuka u Stupniku ispred svetišta u lađi crkve s baldahinskim svodovima postavljeni su drveni oltari. Na desnoj je strani oltar posvećen sv. Valentinu s njegovim kipom u srednjoj niši, a kipovi sv. Roka i Blaža su u sporednim. Obnovom crkve nakon potresa otkrivena je freska sv. Valentina na zidu iza oltara. Oltar Blažene Djevice Marije s Isusom u sredini i kipovi sv. Valentina i Josipa nalaze se na lijevom oltaru iza kojega je otkrivena freska sv. Jurja, nekadašnjega patrona crkve. U lađi crkve su još oltari oslikani na zidu, Uznesenja Blažene Djevice Marije i mučeništva sv. Barbare. U sredini lađe na bočnim zidovima postavljeni su oltarići Srca Isusova i sv. Antuna Padovanskoga s njihovim kipovima. Vitražni prozori dar su svećenika i obitelji župe, a prikazuju sv. Obitelj, krštenje Isusovo, sv. Mihovila i sv. Anu s Marijom.

Zidne slike na svodu svetišta, kaloti apside i medaljonima u svodu te galeriji crkve, koje je u znanstvenom radu g. 2011. opisala Tanja Trška Miklošić (zagrebački Filozofski fakultet), rađeni su prema životopisu sv. Ivana g. 1680. i 1725., koje je napisao češki pisac Boluslav Balbina još u vrijeme kada je svetac bio blaženik. Sv. Ivan Nepomuk kanoniziran je g. 1729. Za Balbinov životopis njemački grafičar i bakrorezac Johann Andreas Pfaffel izradio je grafičku mapu prema kojoj je nepoznati autor izveo slike u stupničkoj župnoj crkvi. Poznato je da on pripadao krugu slikara Antona Archera. Zidne slike prvi put su spomenute u kanonskoj vizitaciji g. 1799., ali je naručilac nepoznat te bi mogao biti iz obitelji Erdődy ili Pejačević, ali i turopoljski plemić, župnik i kasnije zagrebački kanonik Josip Šipušić. U crkvi je iz bogatoga grafičkoga ciklusa odabrano 12 prizora, a scena Apoteoze nacrtana je na sredini svoda. Sv. Ivan Nepomuk skončao je mučeničkom smrću g. 1393., kada je s praškoga mosta bačen u Vltavu, po nalogu kralja Vaclava. Freska toga motiva nalazi se na galeriji crkve.

Mise su nedjeljom u 7.30, 9.30, 11 i 19 sati, a radnim danima u 6 i 18.30.