»NEPOŽELJNI« DOKUMENTI IZ »DOSJEA STEPINAC« (17) Jedini nadbiskupov kriterij za intervenciju – ugroženost!

Jedna od 24 stranice o intervencijama zagrebačkoga nadbiskupa
Nizanka donosi dokumente pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu o djelatnosti zagrebačkoga nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca u doba NDH, koji su po odluci Udbe/SDS-a bili zabranjeni za širu javnost ili su trebali biti uništeni.

Iza svakoga imena spomenutoga na početku popisa intervencija zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca, objavljenoga u prošlom broju, krije se životna priča, jedinstvena i neponovljiva, sa sretnim ili manje sretnim završetkom, ali jednako vrijedna i dostojna poštovanja kao i sve ostale.

Ustaše ga oslobodili, partizani ga strijeljali 
Među onima koji su široj javnosti vjerojatno poznati su Hrvoje Macanović, novinar, Viktor Holjac, politički aktivist, Slavko Badel, tvorničar i otac Marijana Badela, istaknutoga skojevca i partizana, i Vlasta Dryak, hrvatska glumica. O svakom bi se od njih mogao napisati zanimljiv tekst, no u kontekstu Stepinčeva općega humanizma posebno vrijedi barem ukratko reći nekoliko osnovnih podataka o Viktoru Holjcu (1912. – 1945.) jer je po političkom uvjerenju i djelatnosti kao član Jugoslavenskoga revolucionarnoga komiteta bio potpuno »na suprotnoj strani« od Stepinca, tj. na izrazito protuhrvatskoj, pročetničkoj i integralno jugoslavensko-velikosrpskoj, podržavajući Karađorđevićevu diktaturu. Naime, samo nekoliko dana nakon osnutka NDH »u Zagrebu je od bivših građanskih političara jugoslavenske orijentacije, a koji su zastupali ideju integralnog jugoslavenstva, i nekih oficira kraljevske vojske formirana organizacija Jugoslavenski revolucionarni komitet (JURKO)«. »Oni su, kako su sami isticali, potjecali iz redova Jugoslavenske akcije, tj. onih političara koji su podržavali šestojanuarski državni udar 1929. godine i ličnu diktaturu kralja Aleksandra Karađorđevića« (Slobodan Žarić: »Podzemna Hrvatska« i njezine sastavne organizacije 1941-1945. godine [otpor i diferencijacije], Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1990., str. 58.). Organizaciji su pristupili Viktor Holjac i Hrvoje Macanović. Ubrzo su se povezali s četničkim pokretom Draže Mihailovića, koji su potpomagali da se proširi u Hrvatskoj- »Na čelu tog pokušaja je bio major Žarko Todorović, a rukovodstvo za Hrvatsku su činili: dr. Stanko Tončić, Matijašić Dragan, Gatin Jure, advokat, Holjac Viktor, svi strijeljani od partizana, osim Todorovića.« (Čedomir Višnjić: Branislav Ćelap – dijete svog vijeka, časopis »Prosvjeta«, Zagreb, ožujak 2016.)

 

»Židov, đak, prevodilac Kurana, pravoslavac…« 

O doista nevjerojatno širokoj lepezi nadbiskupovih intervencija, koje, očito, nisu imale nikakvih granica osim samo jedan kriterij – ugroženost, govore imena i podatci na stranicama koje je sastavio Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu i koje su zbog konačnih »neugodnih« podataka za službu trebale po preporuci od 5. svibnja 1983. biti uništene:

»- 2 –

1944.

 1. Premenić Ivan, bogoslov, zatvor, pušten
 2. 34 osobe iz Kravar. župe, u Njem.
 3. Kulišak Vladislav, bogoslov, nestao
 4. Otrokar Vinko, zatvor
 5. Reiner Rudolf, žid., logor
 6. Dimić Ema r. Grabrić, zatvor
 7. Tončić Zdenko, nared. – đak, zatvor u Linzu
 8. Književić Dinko, logor, pušten
 9. Geringer Iso, žid., logor
 10. Nikša Ivan, učitelj, Krav., zatvor
 11. Janković Svetozar, Mutavdžić Lazo, Vučetić Borivoje, Vekić Petar, Dokić Filip, Marković Mirko,pravosl. zatvoreni
 1. Potočnjak Dragutin, por. čin. u m., zatvor, jugosl.
 2. Ing. Subotić, zatvor
 3. Turnlija Anka, zatvor
 4. Nikša Ivan i Nevenka, zatvor, pušteni
 5. Mikuš Mijo, malotrgov. ubijen
 6. Zrnc Fr. i dr. (Škrbeta Mirko, Škrbeta Alojz),pušteni
 1. Danon Gejza, logor
 2. Kohn Lavoslav, žid.
 3. Trećored. dom, neka ga vojska ne nastani
 4. Dominikanci, za stan
 5. Žic Vinko, Legin Ivan, Pregl, Opić,Petraković Juraj, na smrt osuđeni Fajdetić Grgo, učitelj, logor
 1. Brlečić Stjepan, zrak. vod., zatvor
 2. Stenzer Ana, Hansi, nalazi se u Ital.
 3. Vulić Nikola, odpust iz vojske
 4. Hajdin Žarko, ing., logor
 5. Majsec Stjepan, učitelj, zatvor
 6. Brajša, đak
 7. Pandža Habiz, muh., prevodilac Kurana,zatvor
 1. Pribić Radivoj, pravosl., zatvor,moli i Beogr. Ord.
 1. Ježić Vilko, logor
 2. Viličić Živan, Krstulović Vlado
 3. Holjac Viktor, đak, logor
 4. Drevenšek Franjo, slov. svećenik
 5. Minichreizer Artur, ing., logor, kom.
 6. Zagorac Ksenija, 16 god., pravosl.,zatvor
 1. Horvat Franjo, radnik, logor
 2. Grgas Ana, zatvor
 3. Gregorek Dragutin, zatvor
 4. Otrokar Hinko, đak, zatvor
 5. Žnidaršić Henrik, ing., zatvor
 6. Rusan Matija, bilježnik u Šestinama,zatvor
 1. Hršak Marija, zatvor
 2. Niemčić Franjo, župnik, zatvor
 3. Radončić Karlo, smrt
 4. 80 ljudi i žena iz Male Mlake,
 5. Pavan Joznalda, č.s. iz Podr. Slatine,zatvor, puštena
 1. Ivanuša V., supr. Evelina, zatvor
 2. Požgaj Pavle, narednik, zatvor
 3. Anić Marija, kućanica, smrt
 4. Nemet Branka, čin., logor, kom.

 1. Klemenić Dr. Davila i 25 ljudi u Jaski,svi pušteni osim Klemenića
 1. Pavlin gđa Budiselić, logor« (kutija 3, omot 42, 004).
Partizanka, komunist, liječnik, odvjetnik

»…

 1. Marković Milka, logor, part.
 2. Šamašalović Franjko, zatvor, komun.
 3. Janeković Mirko, zrak. natp., zatvor
 4. Marinc dr. Maks, liječnik, zatvor
 5. Butković Dragutin, gr. čin, zatvor
 6. Belak Štefica, stud., logor, kom (unist).
 7. Vidoni Rudolf, zatvor, kom.
 8. Dr. Milković Vladko, grdonačel., ubijen od part.
 9. Bezić Ivan, bogoslov, Segarić Tomo župnik i 25župljana, Nijemci zarobili
 1. Grizogono Nevenka, zatvor
 2. Kezele Vjekoslav, učitelj, zatvor
 3. Cebalo Zvonko, odvjetnik, zatvor

 1. Orešnik Franc, slov. svećenik, zatvor

 1. Papec Josip, seljak

 1. Lustig Oskar, trgov., zatvor, pušten
 2. Naljković Savo, trgov, zatvor
 3. Jahi Alfonz i Josipa, zatvor
 4. Vrešnik Franc, sl. svećenik, zatvor
 5. Kovačević Katarina, žena ing. K.,koji je imao biti obješen

 1. 8 ljudi iz Kraljevice (b. Burić)
 2. Cepelić Iso i obitelj, zatvor« (kutija 3, omot 42, 005).

»– 4 –

 1. Karres obitelj iz Rumunj., gdje je?« (kutija 3, omot 42, 006).

NASTAVLJA SE