NIJE ZA SVE JEDNAKO Doplatak za djecu i kako se ostvaruje

Foto: Shutterstock

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje upozoravao je korisnike doplatka za djecu da do 1. ožujka 2023. trebaju podnijeti zahtjeve kako bi bez prekida mogli nastaviti primanje doplatka i u 2023. Za one kojima je taj rok istekao, kao i one koji tek žele prvi put ostvariti pravo na doplatak, slijede upute o tome kako i koji uvjeti moraju biti ispunjeni.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja, a može se predati i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske. Zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u područnoj službi/uredu HZMO-a. Zahtjev se može podnijeti pismeno u neformalnoj formi, ali uz navođenje osnovnih podataka o članovima kućanstva, prihodima i djeci. Ipak preporučuje se da se podnese na posebnoj tiskanici koja je dostupna i preko interneta na stranici HZMO-a ili se može kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. Ako neki od podataka nisu u zahtjevu navedeni ili je to propušteno, stručna služba HZMO-a dužna je u naknadnom postupku zatražiti propuštene podatke ili njihovu dopunu.

Prvi je uvjet da ukupni prihod kućanstva podijeljen na sve članove kućanstava ostvaren u prethodnoj godini (2022.) ne smije premašiti prosječno 309,01 euro mjesečno po članu kućanstva.

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta

Iznimno blaži su uvjeti za djecu s težim ili teškim invaliditetom, kao i za djecu branitelja (HBDR) jer se pravo na doplatak ostvaruje neovisno o ukupno ostvarenu dohotku kućanstva. Kada bi se dosljedno provodila pronatalitetna politika koja uzima u obzir posljedice hrvatske depopulacije, postojeći bi blaži uvjeti za djecu s invaliditetom i djecu branitelja trebali vrijediti za svu djecu bez primjene uvjeta imovinskih cenzusa kućanstva.

Što se razumijeva pod kućanstvo? Kućanstvo podnositelja zahtjeva doplatka za djecu čine bračni/izvanbračni drug i članovi obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privrjeđuju i troše ostvareni ukupni dohodak.

Posebni su uvjeti ako netko od članova kućanstva živi i radi u inozemstvu. Ako su podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu.

Poslovi rješavanja doplatka za djecu primjenom uredaba Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u prvom stupnju obavljaju se u svim područnim službama i područnim uredima HZMO-a.

Za ispunjenje općih uvjeta za ostvarivanje prava koji su propisani Zakonom o doplatku za djecu potrebno je i ispunjavanje još nekih posebnih uvjeta, koje ovdje ne navodimo.

Od kada pripada pravo na doplatak za djecu? Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta. Postojeći korisnici prava na doplatak za djecu zahtjev i dokaze za nastavljanje ostvarivanja prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine podnose od siječnja do 1. ožujka tekuće godine. Dakle, ako je zahtjev za nastavno ostvarivanje prava podnesen nakon 1. ožujka, pravo se može ostvariti od datuma kada je zahtjev podnesen.

Osobe koje su zaposlene u drugim državama članicama EU-a, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj Konfederaciji, a njihov je bračni, izvanbračni ili rastavljeni drug zaposlen u Hrvatskoj i djeca imaju prebivalište u Hrvatskoj, kao i izaslani radnici, zahtjev za doplatak za djecu obvezno podnose u Hrvatskoj.

Napominje se da korisnicima kojima od 1. ožujka 2023. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati na temelju ranije donesenoga rješenja. Posebna se rješenja donose korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava ili kojima u 2023. prestaje pravo na doplatak za djecu.

Kada bi se zakonom propisalo da je doplatak za djecu izvorno pravo djece, dakle »dječji doplatak«, ne bi to pravo bilo uvjetovano imovinskim cenzusima i brojem članova obitelji. Izbjeglo bi se svakogodišnje ponovno skupljanje potvrda o dohotku članova obitelji i njihovu broju. To bi bilo u skladu s deklariranom pronatalitetnom politikom.