NOGOMETAŠ POSVOJITELJ ZAHVALAN BIOLOŠKIM MAJKAMA SVOJE DJECE Matthew Robert Birk: »Bog je začetnik cijeloga života«

Foto: Profimedia | Matthew Robert Birk
»I moj život ima dostojanstvo, ne zato što je to rekla moja majka, već zato što sam dijete Božje.«

Nogometaš, Super Bowl prvak, diplomirani ekonomist Matthew Robert Birk rođen je 23. srpnja 1976. godine u St. Paulu, Minnesota, SAD. Njegova katolička vjera i vlastito očinstvo dva su glavna razloga zašto se zalaže za svetost života, o čemu je rekao: »Ja sam za život jer je Bog začetnik cijeloga života i moj život ima dostojanstvo, ne zato što je to rekla moja majka, već zato što sam dijete Božje.« Sa suprugom Adriannom ima osmero djece od kojih je dvoje posvojeno: »Dvoje od mojih osmero djece je posvojeno i ne mogu izreći zahvalnost koju imam prema njihovim biološkim majkama. Počinile su najveći čin ljubavi koji sam ikada vidio u životu – da bi dijete dale na posvajanje.« Aktivan je u Hodu za život, a smatra da jedino molitva može spasiti. O rođenju prvoga djeteta je kazao: »Bila je nevjerojatna ljubav koju sam osjećao prema njoj… u tom trenutku znate da to nije izbor. Život je dar koji nam je dan. Nije naš izbor hoćemo li odlučiti da dijete živi ili ne živi.«