NOVA KAPELA POGHOĐENJA MARIJINA U GOLOM VRHU Kad se 21. stoljeće ukorijeni u 17. stoljeću

Samoborsko-jastrebarskim krajem (66) Kapela Pohođenja Marijina u Golom Vrhu

Snimio: Z. Galić | Kapela Pohođenja Marijina u Golom Vrhu

Na cesti koja od glavne prometnice Sveta Nedelja – Jastrebarsko vodi u Novo Selo Okićko i prema crkvi sv. Marije Okićke iz g. 1334., nalazi se mjesto Goli Vrh. Stanovnici i njihova kapela Pohođenja Blažene Djevice Marije pripadaju župi sv. Josipa radnika iz Klinča-Sela. Goli Vrh, Klinča-Sela, Crna Mlaka i Zdenčina g. 1961. odijeljeni su iz župe Svete Marije Okićke te danas čine posebnu župu. Goli se Vrh sastoji od niza lijepih kuća, a u sredini mjesta izgrađena je g. 2010. kapela posvećena pohodu Marije Elizabeti. Ta kapela slijedi daleko stariju crkvicu istoznačnoga posvećenja iz g. 1668. Tih je godina na Plešivici djelovala plemićka obitelj Jurja I. Hervoja koja je bila zaslužna za obnovu i izgradnju crkava na Plešivici. Jesu li imali udjela u izgradnji kapela ispod mjesta Plešivica nije poznato, ali se godine spomena poklapaju. Uglavnom je 17. st. bilo intenzivno u izgradnji crkava i kapela u cijelom tom kraju.

Tako se godine 1642. prvi put spominju kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Galgovu (danas je to crkva sv. Roka u župi Svetoga Martina pod Okićem) i prvotna kapela sv. Andrije u Novakima. Godine 1649. posvećena je obnovljena župna crkva sv. Martina u Svetom Martinu pod Okićem, a g. 1668. prvi je spomen kapele sv. Antuna Padovanskoga u Klakama iz iste župe. Podatci o crkvama i kapelama iz toga razdoblja zapisani su u biskupskim vizitacijama koje su se vodile od g. 1622.

Kapela Pohođenja Blažene Djevice Marije nalazi se uz glavnu cestu kroz mjesto na zaravni i na betonskom platou. Na njezinu četvrtastu bazu prednjega dijela nastavlja se trodijelno svetište. Na začelnom je zidu u unutrašnjosti postavljena slika s prikazom susreta Marije i Elizabete, ali i s likovima sv. Josipa i Zaharije. Ispred ulaza u kapelu nalazi se trijem s lučnim otvorom ispred i sa strane kapele. Krovište joj završava četvrtastim zvonikom sa zvonom i vršnim križem.

Blagdan je 31. svibnja.