NOVA KNJIGA: Demokršćanstvo: izvori, postignuća i perspektive

Zbornik radova Demokršćanstvo: izvori, postignuća i perspektive, s istoimenog stručno-znanstvenog simpozija, objavljen je u suizdanju Glasa Koncila i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Simpozij je održan u listopadu 2021. godine povodom 130. godišnjice papinske enciklike Rerum novarum i 90. godišnjice enciklike Quadrogessimo Anno – dvaju važnih dokumenata katoličkog socijalnog nauka i demokršćanske političke ideologije.

Zbornik, koji su uredili Jakov Žižić i Jerko Valković, donosi 11 od 14 radova izloženih na skupu, a njima su pridodana dva rada u svrhu boljeg razumijevanja povijesnog razvoja i političkog utjecaja demokršćanstva. Objavljenim radovima nastojalo se obuhvatiti niz različitih tema koje su povezane s demokršćanstvom, kako u Europi tako i u Hrvatskoj.

Tekstovi zbornika, koji čine prvu studiju u Hrvatskoj u kojoj se opsežnije govori o demokršćanstvu, pružaju značajan doprinos njegovom boljem poznavanju te u isto vrijeme potiču na daljnja istraživanja demokršćanske političke ideologije i političke prakse na raznim područjima života. U svijetu u kojem se osjeća kriza demokratskih sustava ili demokracije kao takve, u kojem su prisutni snažni globalni procesi, u kojem se osjeća nedostatak konsenzusa oko temeljnih vrijednosti – čega nije lišeno ni hrvatsko društvo – potrebno je stalno promišljati ne samo o izazovima već i o pronalaženju smjernica, uspostavi programa i institucija koje će otvarati nove perspektive humanijeg razvitka pojedinca i društva.