NOVA KNJIGA DR. SC. JOSIPA ŠIMUNOVIĆA Sveti Josip kao nadahnuće za pastoralno i katehetsko djelovanje

»Djelatna blizina. Sveti Josip – nadahnuće za pastoralno i katehetsko djelovanje u župnim zajednicama na području Republike Hrvatske« nova je knjiga dr. sc. Josipa Šimunovića objavljena u nakladi Glasa Koncila.

Poticaj za pisanje knjige autor je pronašao u Godini sv. Josipa koju je papa Franjo proglasio od 8. prosinca 2020. do 8. prosinca 2021. godine. Tako je, povodom 150. obljetnice posvećenja cijele Crkve sv. Josipu, u središte stavio svetca koji je odigrao veliku ulogu u životu Isusa i Marije, a kojega je Crkva uvijek smatrala velikim zaštitnikom i zagovornikom, pogotovo u teškoćama bilo kojega predznaka.

Sv. Josip zaštitnik je i Republike Hrvatske, koja je istaknuta u podnaslovu knjige, jer se autor uz pomoć lika i djela sv. Josipa usredotočio na određene segmente pastoralnoga i katehetskoga djelovanja Crkve u Hrvatskoj. Sv. Josip neiscrpno je nadahnuće i poticaj za pastoralne i katehetske djelatnike, u planiranju i programiranju cjelokupnoga pastoralnoga i katehetskoga života župne zajednice. Poučeni primjerom sv. Josipa, pastoralni i katehetski djelatnici uvijek će pred sobom imati konkretnoga čovjeka i njegovu životnu situaciju koja će im otvarati put do osobnoga susreta s Isusom, jedinim spasiteljem, te zbog toga knjiga i nosi naslov »Djelatna blizina«.

Knjiga ima pet poglavlja i svako se svojom tematikom izravno ili neizravno oslanja na svetoga Josipa. »Sveti Josip – nadahnuće za pastoralne i katehetske djelatnike« naslov je prvoga poglavlja knjige u kojem se promišlja o izabranim osobinama i životnim situacijama sv. Josipa u kontekstu konkretnoga života i djelovanja pastoralnih i katehetskih djelatnika.

Drugo poglavlje naslovljeno »Božja riječ otkrivena u životu – život otkriven u Božjoj riječi« govori o mogućnostima ostvarivanja biblijske zajednice u župnoj zajednici, njezinu mjestu u župnoj zajednici, važnoj ulozi biblijske zajednice u shvaćanju i prihvaćanju Božje riječi, pripravi za slušanje Božje riječi u euharistijskom slavlju i trajnom izazovu vjerničkomu i svjedočkomu djelovanju pastoralnih i katehetskih djelatnika u konkretnim životnim situacijama.

Treće poglavlje »Milosrđe na licu Isusovih učenica i učenika« podsjeća da Bog bogat milosrđem, kojega je približio Isus Krist, obasipa čovjeka svojim milosrđem i želi da i čovjek bude njemu sličniji u iskazivanju milosrđa. Kao što je sveti Josip bio u službi milosrđa, tako su

i pastoralne i katehetske djelatnice i djelatnici pozvani riječju i djelom biti poput milosrdnoga Oca u zajednici u kojoj djeluju.

Četvrto poglavlje govori o pastoralu duhovnih zvanja uz pomoć porukâ pape Benedikta XVI. za Svjetski dan molitve za zvanja. Sv. Josip čuo je Božji zov i osjetio njegov odabir. Odazvao se njegovu zovu i odabiru, odazvao se biti onim koji će se brinuti za dijete Isusa i njegovu majku Mariju.

Crkvena je tradicija svetoga Josipa vezala uz bolesnike i umiruće pa autor u posljednjem poglavlju donosi razmišljanje o pastoralu bolesnika uz pomoć poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan bolesnika.