NOVA KNJIGA »GLASA KONCILA« Borac za vjerske, moralne i domoljubne ideale

»Vječna načela i izazov modernizma« naslov je knjige Jovana Hranilovića, objavljene kao 37. knjiga u biblioteci Glasa Koncila Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, pokrenutoj s namjerom otimanja zaboravu cijeloga niza hrvatskih autora i njihovih djela.

Knjiga donosi izbor rasprava, polemika, eseja i članaka grkokatoličkoga svećenika Jovana Hranilovića (1855. – 1924.), jednoga od najistaknutijih hrvatskih pjesnika, književnih kritičara, esejista, polemičara i teoretičara s kraja 19. i početka 20. st. Hranilović je kao pjesnik sjajan trag ostavio »Žumberačkim elegijama«, a na prijelazu stoljeća uz ostalo se kao urednik »Obzora« i »Vienca« aktivno uključio u polemiku između »starih« i »mladih«, u kojoj je ustrajno i argumentirano nizom tekstova branio i promicao načela tradicijske estetike, sažete u misao jedinstva istine, dobrote i ljepote. Pratio je sve važnije pojave recentne hrvatske, srpske, slovenske i drugih književnosti. Branio je državna prava hrvatskoga naroda, ujedno gorljivo zauzet za slogu i uzajamnost Hrvata, Slovenca i Srba. Ostavio je i više toplih memoarskih eseja o ljudima svojega vremena s kojima je dijelio kršćanske vjerske, moralne i domoljubne ideale.

Izabrani članci, popraćeni opširnim predgovorom priređivača Vladimira Lončarevića, životopisom te izabranom literaturom i bibliografijom, popunjavaju višedesetljetnu prazninu Hranilovićeve recepcije, interpretacije i valorizacije te pružaju hrvatskoj javnosti uvid u najvažnije činjenice njegova života i rada.