NOVA KNJIGA GLASA KONCILA Za socijalnu pravdu u duhu kršćanskoga socijalnoga nauka

»Socijalna pravda i granice slobode« naslov je knjige Frana Milobara objavljene kao 38. knjiga u biblioteci Glasa Koncila Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, pokrenutoj s namjerom otimanja zaboravu cijeloga niza hrvatskih autora i njihovih djela.

Knjiga donosi izbor studija, rasprava i članaka istaknutoga hrvatskoga pravnika, ekonomista, politologa, povjesničara i političara Frana Milobara (1869. – 1945.). On je u razdoblju prije Prvoga svjetskoga rata, kao dosljedan pravaš, zagovarao preustroj Austro-Ugarske iz dualnoga u trijalistički model. Potom, nadahnućem i usmjerenjem katolički intelektualac, usporedno s novinarsko-publicističkom i političkom karijerom, bio je aktivan u znanstvenom i nastavnom radu na poljima političke ekonomije, financija, politologije i prava, napisavši niz ekonomsko-politoloških djela. Njegov interes za politiku i uključenost u političke procese i aktivnosti u zrelim godinama bili su ponajprije motivirani zauzimanjem za ideje hrvatske državnosti i socijalne pravde u duhu kršćanskoga socijalnoga nauka.

Izabrani članci, popraćeni opširnim predgovorom priređivača Domagoja Račića, životopisom te izabranom literaturom i bibliografijom, pružaju hrvatskoj javnosti uvid u najvažnije činjenice života i rada Frana Milobara, zrela i uravnotežena autora, koji je, ne tajeći svoja vrijednosna polazišta, poštivao stručni diskurs, ostavivši djela koja ni danas ne gube aktualnost.