NOVA KNJIGA Ikona Boga nevidljivoga

»Ikona Boga nevidljivoga« autora Krunoslava Kolara, svećenika Zagrebačke nadbiskupije, nova je knjiga objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Riječ je o djelu koje donosi uvod u teologiju ikone s naglaskom na teološko iščitavanje ikone Krista Pantokratora. Iako je bizantska tradicija dio sveopće Crkve te je prisutna i na našim prostorima, do sada na hrvatskom jeziku nije postojalo sustavno djelo koje bi se bavilo teologijom i značenjem ikone. Stoga knjiga predstavlja dragocjen biser koji nadopunjuje praznine koje su postojale o toj tematici. Ono što knjigu čini jedinstvenom, uz temeljni pregled teologije ikone, jest do sada neviđeno iscrpan i opširan prikaz teološkog iščitavanja najprisutnijega ikonografskog prikaza – ikone Krista Pantokratora. Knjiga tako daje golem doprinos ne samo hrvatskoj teološkoj literaturi nego teologiji uopće.

Ikona je sveti prolaz kroz koji čovjek ulazi u odnos s nevidljivom, duhovnom stvarnošću koja u ikoni poprima svoju vizualizaciju. Ona nije tek puki religijski ukras; ona je zapis otajstva vjere pomoću boje. Ikona je bogoslužni predmet koji uči pravovjerju te omogućava odnos s likovima koji uživaju blagodat vječnosti s Bogom, što je životni cilj svakoga kršćanina. Upravo iz te perspektive nova knjiga vlč. Kolara želi ikonu približiti svim kršćanima, bez obzira na denominaciju i obrednu tradiciju, kako bi ju s obzirom na teološki značaj prihvatili kao svoju.