NOVA KNJIGA U IZDANJU GLASA KONCILA »Ime bez svake gorčine. Biblijska razmatranja o lauretanskim litanijama«

»Ime bez svake gorčine. Biblijska razmatranja o lauretanskim litanijama« autora Luke Tripala nova je knjiga objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Knjiga, bogato ilustrirana nakitom Gospe Sinjske, sabire 56 razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji koja su izvorno objavljivana u Glasu Koncila kroz više od godinu dana. Riječ je o kratkim tekstovima koji uz pomoć biblijskih navoda povezuju lauretanske zazive s Gospinim krjepostima i njihovim znakovima.

Svako od razmatranja, naime, započinje govorom o krjepostima – kako piše sam autor, »o duhovnim dobrima o kojima – redovito duhovito – svjedoče upravo zla: suvremena izopačenja krjeposti«. No razmatranja se ne zaustavljaju samo na raskrinkavanju zla nego se i produbljuju promišljanjem otajstvenoga znaka pojedine krjeposti. Crpeći iz riznice biblijskih enciklopedija i rječnika, autor otkriva kako mnogobrojne slike iz Pisma i Predaje rasvjetljuju često nejasno značenje lauretanskih litanija.

Kako je Sveti Otac lauretanske litanije posljednji put proširio tek 2020., to je prva knjiga njihova potpuna tumačenja u Hrvatskoj, a iz istoga joj razloga ni u svjetskim razmjerima nema mnogo sličnih. »Siguran sam da će polagano iščitavanje i razmatranje biti na korist našoj duši. Ne će nam pružiti samo dublje poznavanje naše Majke, nego će nam omogućiti i da ju više volimo i više s njom razgovaramo«, zaključuje u predgovoru knjizi Josep Peguera Poch.