NOVI DVOBROJ SVETE CECILIJE O prvom broju novog zbornika »Pasijonski Almanah«

Iz tiska je, u nakladi Glasa Koncila, izišao prvi ovogodišnji dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija. Riječ je o glasilu Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, u kojemu se donose stručni članci, zanimljivosti iz muzikologije te vijesti iz glazbenoga i crkvenog života u Hrvatskoj. Tu je i zasebni, bogat glazbeni prilog na 44 stranice, s notama.

U novom se dvobroju glasila može, među ostalim, pročitati o prvom broju novog zbornika “Pasijonski Almanah” koji sadržava radove na temu Pasionske baštine susjedne Slovenije i Hrvatske. “Riječ je o hvalevrijednom projektu koji bi trebao trajati u kontinuitetu i obrađivati bogatu baštinu europskih zemalja, čija je kultura duboko ukorijenjena na kršćanskim temeljima. To više je taj projekt značajniji i vrjedniji jer otkriva upravo spomenutu činjenicu prožimanja europskoga čovjeka i europske kulture kršćanskim sadržajima, a posebno vrednovanje i slavljenje Kristove patnje, muke, smrti i uskrsnuća” – navodi glavni urednik lista prof. mr. art. Miroslav Martinjak. Franc Križnar predstavlja nove doprinose uz životopis i bibliografiju don Kosta Selaka “Župnik i glazbenik don Kosto Selak u djelima hrvatskih i slovenskih autora u posljednjem desetljeću, uz 50. obljetnicu njegove smrti i 125. obljetnicu rođenja (2018.)”. Danijel Drilo potpisuje članak “Baština i stanje povijesnih orgulja u Hrvatskoj”, dok Mirko Jankov približava pjevana Štenja u bogoslužnoj praksi župne crkve sv. Martina biskupa u Vranjicu.

U rubrici Muzikologija Niko Luburić tematizira crkvene i duhovne popijevke s narodnim običajima u župi Studenci.

U rubrikama Iz glazbenog života biskupija može se pročitati izvještaje s brojnih crkvenih glazbenih događanja i koncerata kao i o novim glazbenim izdanjima.