NOVI SAMOSTAN ZA NOVO VRIJEME Benediktinci jači i od poplava

Irski redovnici priorata Silverstream u Stamullenu

U hrvatskoj katoličkoj javnosti postalo je nekako uvriježeno mišljenje da su brojni samostani drevnih monaških zajednica, posebice benediktinski, osnovani uglavnom u dalekoj prošlosti. To je donekle razumljivo jer su najpoznatiji i muški i ženski, nekadašnji i sadašnji, benediktinski samostani u Hrvatskoj osnovani u ranom ili kasnom srednjem vijeku, kao npr. muški sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu pokraj Tkona na otoku Pašmanu u 12. st. ili ženski sv. Margarite u Pagu u 14. st. No privlačnost benediktinskoga monaškoga života kroz cijelu je povijest darivala Crkvi uvijek nove samostane sve do današnjih dana. To najbolje pokazuje benediktinski priorat Silverstream u irskom gradiću Stamullenu s oko 3200 stanovnika u okrugu Meath na istoku zemlje, koji je Sveta Stolica kanonski odobrila 25. veljače 2017. Povijest zajednice započela je u američkoj Oklahomi 2007. kada je biskup Edward James Slattery, iz biskupije Tulsa, pozvao o. Marka Daniela Kirbyja, tada cistercitskoga redovnika, da osnuje samostan u kojem bi se posebno molilo za posvećenje svećenika. Kada je papa Benedikt XVI. proglasio 2009. Svećeničkom godinom, biskup je inaugurirao zajednicu, koju je činilo pet redovnika, pod nazivom Samostan Gospe od Cenakula. Nažalost, samo dvije godine kasnije redovnici su zbog katastrofalnih poplava u cijelom kraju morali napustiti samostansko zdanje i uz suglasnost biskupa Slatteryja prihvatili su poziv biskupa Michaela Smithda da se presele u njegovu biskupiju Meath. Naziv priorat Silverstream usvojili su po tamošnjem lokalnom zemljopisnom imenu. U samostanu sadašnjih 17 »benediktinskih redovnika stalnoga klanjanja«, što se može zaključiti iz toga njihova službenoga naziva, opslužuje Pravilo sv. Benedikta s naglaskom na euharistijsko klanjanje za posvećenje katoličkih svećenika. Redovnici slave tradicionalnu benediktinsku liturgiju na latinskom jeziku i s gregorijanskim napjevima. Kao zanimljivost, priorat Silverstream prvi je samostan u tamošnjem okrugu osnovan nakon nasilnoga dokidanja svih samostana u Engleskoj, Walesu i Irskoj i prisvajanja njihove imovine od engleskoga kralja Henrika VIII. od 1536. do 1541.