NOVO Što kršćani trebaju znati o muslimanima

»Što kršćani trebaju znati o muslimanima radi međusobnog poštovanja?« naslov je nove knjige objavljene u suizdanju Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Glasa Koncila iz Zagreba. Autor knjige je Maurice Borrmans (1925. – 2017.), nekadašnji profesor na Papinskom institutu za proučavanje arapske kulture i islama te dugogodišnji član Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog, a knjigu je s talijanskoga jezika preveo profesor emeritus dr. sc. Mato Zovkić.

Suvremena Europa, od starine prožeta kršćanskom kulturom, našla se danas pred prihvaćanjem različitih muslimanskih zajednica. Tako su kršćani i muslimani pozvani živjeti zajedno, poštovati se i prijateljski surađivati u izgrađivanju zajedničkoga dobra. Kako bi to bilo moguće, moraju se dobro poznavati, a u tome kršćanima želi pomoći novoobjavljena knjiga. Ona je svojevrsni priručnik za upoznavanje muslimana i njihove religije, imajući na umu da je islam također »društvo, civilizacija i država«.

Knjižica je podijeljena u četiri cjeline. Prva cjelina iznosi povijest islama od propovijedanja utemeljitelja Muhameda u Meki i Medini (610. – 632.) do danas. Druga cjelina izlaže muslimansku religiju prema njezina dva izvora: vlastitoj knjizi – Kuranu i poslaničkoj tradiciji – sunetu. Svijet prava, kulture i politike tema je treće cjeline, a posljednja, četvrta cjelina donosi prijedlog glavnih crta za dijalog muslimana i kršćana.