OBILNE KIŠE TREĆEGA SRPANJSKOGA TJEDNA UZROKOVALE SU POPLAVE NA VIŠE MJESTA Sveta Katarina u bazenu

Foto: Radio Našice | Kapela sv. Katarine u Zoljanu

Obilne kiše trećega srpanjskoga tjedna uzrokovale su poplave na više mjesta na području Županje, kao i u Našicama i okolici. Filijalna kapela sv. Katarine u Zoljanu, koja pripada našićkoj župi, voda je okružila kao da je uronjena u bazen, a prodrla je i u crkvu, dosegnuvši visinu od 40 cm. Voda se brzo povukla, a u pravodobnom uklanjanju veće ugroze za kapelicu pridonijeli su župljani i lokalno vatrogasno društvo.