OBJAVLJUJU SE »IZJAVE I ODLUKE DRUGE SINODE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE« Smjerodavni i zakonodavni poticaji za »trajnost« hoda u Crkvi

Snimio: B. Čović | Dr. Denis Barić: »'Izjave i odluke' bit će 'vademecum' za život Zagrebačke nadbiskupije u vremenu pred nama. U tom nas smislu… objavljivanje sinodskih izjava i odluka obvezuje voditi se trajnim nadahnućima Duha Svetoga. To je, smatram, jamstvo uspjeha Sinode Zagrebačke nadbiskupije!«
Dokument je nastao na temelju »uvida koji su dobiveni od članova Sinode za vrijeme njezina održavanja«. »Ponajprije je riječ o prijedlozima (‘propositiones’) koji su izglasani tijekom sinodskih zasjedanja i koji su predani nadbiskupu na zaključenju sinodskih zasjedanja. Na temelju tih prijedloga nastale su ‘Izjave i odluke’ Sinode koje su sada za vjernike Zagrebačke nadbiskupije smjerodavna i zakonodavna knjiga«

Ovih dana i u obliku knjige objavljene su »Izjave i odluke Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije«, dokument koji sabire i čini kanonskopravno valjanim i obvezujućim plodove nadbiskupijske sinode Crkve Zagrebačke, u skladu sa Zakonikom kanonskoga prava koji u kan. 466. kaže: »Jedini je zakonodavac na sinodi dijecezanski biskup, dok drugi članovi sinode imaju samo savjetodavni glas; samo on potpisuje sinodske izjave i odluke i one se mogu objaviti samo s njegovim ovlaštenjem.« Dekret kojim je »odobrio, proglasio i odredio da se objavi« knjiga Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije zagrebački je nadbiskup kardinal Josip Bozanić potpisao na spomendan sv. Male Terezije 1. listopada prošle godine. U dekretu je kardinal Bozanić podsjetio na čitav prethodni nadbiskupijski sinodski hod koji je najavio na Stepinčevo 2002. godine, a 16 godina kasnije, također svečanom misom na svetkovinu bl. Alojzija Stepinca, završila su sinodska zasjedanja.

Sinoda je slavlje Crkve

Sadržajno gledano, knjiga započinje predgovorom kardinala Bozanića, a potom donosi uvodni tekst »Slavlje sinode je slavlje Crkve«. Riječ je o svojevrsnom ključu za razumijevanje sinode kao čina Crkve, shvaćene u onom njezinu najdubljem, sakramentalnom značenju zajednice koja nije samo ljudska, nego i božanska. Sličnim tekstom, koji smješta Sinodu zagrebačke Crkve u sinodski hod opće Crkve, završava knjiga s izjavama i odlukama. Četiri poglavlja knjige odnose se na četiri područja crkvenoga djelovanja koja je svojim radom obuhvatila Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije. Naslovi poglavlja glase: »Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije«, »Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva«, »Crkva zagrebačka u zajedništvu svojega poziva i poslanja« te »Crkva zagrebačka u hrvatskome društvu«. Osim toga temeljnoga sadržaja, knjiga u dodatku donosi i Papine poruke na početku i završetku zasjedanja Sinode, četiri homilije zagrebačkoga nadbiskupa održane u važnim trenutcima slavlja Sinode, povijesne preglede hoda Zagrebačke nadbiskupije od prve svoje sinode 1925. godine do danas, same Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije te zagrebačkih sinoda kroz povijest.

Ozakonjeni prijedlozi Sinode

Pomoć u pristupu novim smjerokazima za život Crkve u Zagrebačkoj nadbiskupiji, koji zacijelo mogu biti poticajni i za druge mjesne Crkve u Hrvatskoj, Glas Koncila je zatražio od tajnika Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i člana radne skupine koja je priredila »Izjave i odluke« dr. Denisa Barića. U razgovoru s dr. Barićem vrlo je brzo postalo jasno da ključ za čitanje jednim dijelom uključuje zahvalni pogled unazad, ali još više pogled pouzdanja, otvorenosti i spremnosti okrenut k budućnosti, budućnosti koja iz dana u dan postaje sadašnjost.

»Izjave i odluke« nastale su na temelju »uvida koji su dobiveni od članova Sinode za vrijeme njezina održavanja«. »Ponajprije je riječ o prijedlozima (‘propositiones’) koji su izglasani tijekom sinodskih zasjedanja i koji su predani nadbiskupu na zaključenju sinodskih zasjedanja. Ti su prijedlozi, mogli bismo reći, glas nadbiskupova savjetodavnoga tijela budući da je svrha Sinode pomoći biskupu u vršenju službe koja mu je vlastita, a to je voditi kršćansku zajednicu. Na temelju tih prijedloga nastale su ‘Izjave i odluke’ Sinode koje su sada za vjernike Zagrebačke nadbiskupije smjerodavna i zakonodavna knjiga«, rekao je sugovornik. No zahvalni pogled ide mnogo dalje unazad, u vrijeme prije zasjedanja. »Prisjećajući se prije deset godina rada na ‘Radnom dokumentu Sinode’, koji se temeljio na predsinodskim raspravama koje su se vodile u zajednicama vjernika, uvidio sam da se vjernici uistinu trude poznavati Crkvu, da su uključeni u život Crkve i da im je stalo do određenih poticaja od Crkve za njihovo djelovanje u Crkvi i društvu. To poznavanje Crkve i želju za davanjem osobnoga doprinosa rastu Crkve uvidio sam potom tijekom sinodskih zasjedanja, na kojima se… upravo na temelju njihova poznavanja crkvene stvarnosti često čuo glas: ‘Možete računati na nas… Tu smo… Možemo to učiniti zajedno… To je naša Crkva’«, kaže dr. Barić.

Potrebni su iskoraci pod vodstvom Duha

Ipak, novi dokument nije »’komemoriranje’ jednoga događaja koji se dogodio u određenom povijesnom trenutku, nego one stavljaju pred nas određene zadaće kako bismo izvršili poslanje u današnjem vremenu – ‘biti sol zemlje i svjetlo svijeta’ (usp. Mt 5, 13-14)«, kaže sugovornik. I pojašnjava: »A naše je poslanje u svim stvarnostima u kojima danas čovjek živi i djeluje: župna zajednica, obitelj, škola, društvo, radno mjesto, ulica, susjedstvo… Stoga su svi vjernici Zagrebačke nadbiskupije pozvani zaključke Sinode unositi u sve pore Nadbiskupije i hrvatskoga društva i tako biti kvasac koji će ih oblikovati i pridonijeti njihovu napretku u skladu s ljudskim i kršćanskim vrijednostima. U tom smislu, budući da su Izjave i odluke smjerodavni i zakonodavni tekst Zagrebačke nadbiskupije, pozvani su ga čitati svi vjernici Zagrebačke nadbiskupije. On će biti ‘vademecum’ za život Zagrebačke nadbiskupije u vremenu pred nama«, kaže dr. Barić, istaknuvši da se planira održavanje niza susreta na kojima će se »Izjave i odluke« predstavljati »svećenicima, trajnim đakonima, redovnicama, vjeroučiteljima, župnim pastoralnim vijećnicima, župnim ekonomskim vijećnicima, predstavnicima župnih Caritasa te drugim skupinama vjernika koji su živi dionici crkvenoga života«.

U formalnom pogledu nadbiskupovim proglašavanjem i objavljivanjem Izjava i odluka Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije je kao vremenski i strukturalno zadani proces zaokružena, zaključena, gotova. No može li se za Sinodu uistinu reći da je »gotova«? »Kad se govori o tome je li nadbiskupijska Sinoda ‘gotova’ proglašenjem sinodskih izjava i odluka, uvijek valja biti svjestan činjenice da je Sinoda proces koji vodi Duh Sveti koji sve čini novim. A Duh Sveti, koji vodi Crkvu, trajno nas poziva da se pitamo što nam Bog želi reći u ovom vremenu, danas, i o smjeru kojim nas želi voditi. U tom nas smislu završetak sinodskih zasjedanja i objavljivanje sinodskih izjava i odluka obvezuje voditi se trajnim nadahnućima Duha Svetoga. To je, po meni, jamstvo uspjeha Sinode Zagrebačke nadbiskupije«, kaže sugovornik. Osim svakako prisutne pravne dimenzije, u »Izjavama i odlukama« iščitava se i »pastoralna i duhovna dimenzija«, tj. u dokumentu dolazi do izražaja »bogata pastoralna i duhovna stvarnost Zagrebačke nadbiskupije koja je zahvaljujući darovima i karizmama mnogih osoba, župnih zajednica i institucija danas polazište i temelj za nove iskorake«. »Ti potrebni iskoraci, pod vodstvom Duha Svetoga, pokazatelj su da Sinoda nije ‘gotova’, nego da ona poziva na ‘trajnost’ hoda u Crkvi, i to življenjem sinodskih izjava i odluka u vremenu i prostoru, oslobađajući nas okamenjenosti, neplodnosti i zatvorenosti pred novim i drugačijim«, zaključuje dr. Barić.

Poticaji za djelovanje Crkve u društvu

Taj se trajni hod Crkve zagrebačke ostvaruje kako u zajedništvu hoda čitave Crkve tako i unutar sadašnjega povijesnoga trenutka Hrvatske i njezina društva. »Stoga su u Izjavama i odlukama Sinode svoje mjesto pronašle teme vezane uz migrante i imigrante, uz iseljavanje hrvatskoga stanovništva, uz demografiju, uz odgoj i obrazovanje, uz nezaposlenost, uz život siromašnih i obespravljenih te niz drugih tema koje upućuju na potrebu crkvenoga djelovanja, ali još više na potrebnu sinergiju Crkve i društvenih struktura u ublažavanju rana onih koji su potrebiti ljubavi bližnjih«, kaže dr. Barić.

Želi se »ulagati u ljude« formacijom
Zamoljen da u »Izjavama i odlukama Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije« istakne neki naglasak koji bi se mogao smatrati prepoznatljivim ili novim, dr. Barić odgovara: »Nema u Crkvi stvarnosti koja ne zahtijeva djelovanje i ne postoje izazovi na koje Crkva u tom smislu nije pozvana upozoriti. Katkad se neke stvari podrazumijevaju, no potrebno je u samom djelovanju učiniti ‘prvi korak’. Katkad smo odviše opterećeni time tko će to učiniti, tko je najpozvaniji, kako to učiniti i sl., pri čemu se nerijetko stvara ozračje inertnosti, a trpi samo kršćansko djelovanje. U tom smislu dokument upućuje na određene stvarnosti organiziranoga i institucionalnoga kršćanskoga djelovanja na razini nadbiskupije i župnih zajednica, donoseći pritom određene smjernice i upute. Pritom je velik naglasak stavljen na potrebnu formaciju i na programe formacije koje će Zagrebačka nadbiskupija ponuditi, uz pomoć postojećih institucija te stručnih i kompetentnih ljudi, a s obzirom i na iskazan interes pojedinaca i potrebe pojedinih vjerničkih zajednica. To mi se čini vrlo važnim naglaskom u Izjavama i odlukama Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije – ‘ulaganje u ljude’ posredovanjem različitih oblika formacije, kako bi ljudi bili spremni preuzeti odgovornost za različite zadaće u Zagrebačkoj nadbiskupiji koja će po njihovoj zauzetosti biti prepoznata kao živa zajednica koji vrši poslanje u suvremenom svijetu.«