OBNOVOM NA VIDJELO IZIŠAO NIZ SKRIVENIH DETALJA Crkva sv. Jurja u Potirni blizu Blata

Otok Korčula (17)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Jurja u Potirni blizu Blata

Gornja i Donja Potirna malena su mjesta smještena ispod južnih brdašaca na zapadnom dijelu otoka koja su okrenuta prema Lastovskomu kanalu i Lastovu te vidicima na priobalne otočiće: Trstenik, Mali i Veliki Pržnjak, Gredicu i Lukovac. Okolna brda, koja se uzdižu iznad nekoliko preostalih kuća, s južne morske strane su Humac (112 m) i Čelinjak (221 m), a sa sjeverne strane prema unutrašnjosti otoka su Kupica (225 m), Konšćar (281 m) i Greben (333 m). Potirna je povezana cestom s Blatom i nedalekom lučicom Triporta u kojoj se nalazi ribarska crkvica posvećena sv. Petru.

Obnovom sv. Jurja na vidjelo je izišao niz skrivenih detalja koji su pripadali prvobitnoj izgradnji, a prema katastarskim dokumentima iz g. 1411. i 1427. smatra se da je objekt izgrađen tada ili u 13. stoljeću. Do g. 1583. crkvica je bila romaničkih odlika s bačvastim stropom i bez apside s ravnim začelnim zidom.

Iznad Donje Potirne na glavici strmoga brda (178 m) izgrađena je četvrtasta crkvica posvećena sv. Jurju koja je temeljito obnovljena g. 2009. Prema dokumentu od 6. srpnja 1405. za lokalitet u Potirni navodi se naziv »Sutvara«, što upućuje na postojanje starije crkvice na istom mjestu ili neke druge s toga područja naslovnika sv. Barbare. Obnovom sv. Jurja na vidjelo je izišao niz skrivenih detalja koji su pripadali prvobitnoj izgradnji, a prema katastarskim dokumentima iz g. 1411. i 1427. smatra se da je objekt izgrađen tada ili u 13. stoljeću. Do g. 1583. crkvica je bila romaničkih odlika s bačvastim stropom i bez apside s ravnim začelnim zidom. Nakon toga vremena dobila je šiljast svod. Nedavnom obnovom pronađeno je u njezinu podu dosta rimske keramike i tegula, iznad oltarne menze ugrađeni dio rimskoga sarkofaga, kameni antički spolij (ulomak stupa) i uski ranosrednjovjekovni prozorčić nepravilne forme. Na zidovima su bila ucrtana dva reda srednjovjekovnih posvetnih križeva. Obnovljeni sv. Juraj prekriven je crijepom, a kamena mu je struktura ožbukana. Na oltar je postavljena reljefna kompozicija svetca koji ubija zmaja. Pročelje s praznom lunetom, preslicom i zvonom ima dva bočna prozora i vanjsku kamenicu za posvetnu vodu.