OBOLJELI IMAJU I PRAVA I DOSTOJANSTVO Protiv stigme psihičkih bolesti

Udruga za unaprjeđenje mentalnoga zdravlja »Vrapčići«, Slavonski Brod
Dubravka Ergović Novotny, predsjednica Udruge za unaprjeđenje mentalnoga zdravlja »Vrapčići«, Slavonski Brod

Osobe oboljele od psihičkih bolesti često se nalaze u situacijama u kojima im je izravno ili neizravno uskraćeno dostojanstvo ponašanjem i stajalištima njihovih prijatelja, susjeda, kolega na radnom mjestu ili čak zdravstvenih djelatnika. Sve to može dovesti do smanjenoga samopouzdanja, osjećaja krivnje i uvjerenja o smanjenim sposobnostima u odnosu na ostale. Stoga je u Slavonskom Brodu 2009. godine osnovana udruga »Vrapčići« koja sustavno radi na podizanju kvalitete življenja osoba sa psihičkim bolestima i članovima njihovih obitelji pružanjem rehabilitacije, savjetovanja i usluga socijalne skrbi. Prioriteti rada udruge su prevencija, rehabilitacija i resocijalizacija te antistigmatizirajući programi za oboljele od duševnih bolesti. Udruga aktivno radi na sprječavanju institucionalizacije i odvajanja korisnika iz njihove sredine, obitelji i lokalne zajednice te im želi osigurati dostojanstven život prema svim konvencijama koje su donesene na nacionalnoj i svjetskoj razini. Udruga okuplja 195 aktivnih članova i još veći broj korisnika usluga, u koji ulaze pacijenti privremeno hospitalizirani u gradskoj općoj bolnici. Programom je od osnutka do sada obuhvaćeno više od 400 osoba. Korisnicima i njihovim obiteljima programima udruge pružena je konkretna pomoć osiguravanjem poludnevnoga boravka, radionica, savjetovanja, edukacije i psihosocijalne podrške. Program socijalnih usluga usmjeren je na specifične ciljeve: individualnu rehabilitaciju i oporavak osoba sa psihičkim oboljenjima, ravnopravan povratak u zajednicu psihički oboljelih osoba i apstinenata, kvalitetno i strukturirano provođenje vremena, povećanu sposobnost za samostalan život osoba sa psihičkim smetnjama i poboljšane socijalne vještine te psihosocijalnu podršku korisniku i obiteljima savjetovanjem i kućnim posjetima. Udruga »Vrapčići« redovito provodi program antistigmatizacijske kampanje različitim vidovima djelovanja. Među njima su kazališna predstava »Zavirite u moj film«, osobne priče korisnika objavljene na kanalu YouTube, novinski članci, mrežni portali, gostovanje u radijskim i televizijskim emisijama i slično. Mora se naglasiti da se ništa ne može mjeriti s važnošću rane intervencije koja nerijetko izostane. Često i najbliža rodbina ne želi da se pojedinac liječi jer smatraju da to ruši ugled cijele obitelji. Zbog svojih samostigmatizirajućih stajališta, krivih uvjerenja da je bolest njihova krivica, oboljeli izbjegavaju liječenje i rijetko traže svoja prava. Stoga udruga sustavno radi na »jačanju« oboljelih i njihovih obitelji, podizanju svijesti društva o potrebi podrške njihovim bližnjima te zauzimanju za prava oboljelih od duševnih bolesti i njihovih obitelji.