OBRAĆENJE PRODUCENTA DEANA BATALIJA »Smatram da bi kršćani trebali biti prisutni gdje god se stvara kultura«

Američki pisac, izvršni producent i koautor knjige »Religiozno gledanje televizije« Dean Batali sa 18 godina doživio je obraćenje, o čemu je rekao: »Poput Pavla na putu za Damask, uvidio sam istinu o tome tko je Isus i da je njegov Duh aktivan u ovom svijetu. Taj me trenutak usmjerio na to da se neprestano pitam tko je on i što želi da učinim te da pokušam živjeti život na način koji unaprjeđuje njegovo kraljevstvo.« Dolaskom u Hollywood htio je povećati broj kršćanskih likova na televiziji. Smatrao je da su mnogi prikazi kršćana na televiziji negativni te mu je bio cilj da priču ili scenu za koju je smatrao da je štetna, negativna i nemoralna pokuša ublažiti. »Prihvaćam poslove na temelju toga mogu li kao kršćanin pozitivno utjecati na sadržaj i na ljude koji ga stvaraju. Nadam se da ću ostaviti trag u medijima dok se držim svojih vrijednosti i uvjerenja«, zaključio je Batali.