OD DRVA DO CIGLE U PLEŠIVICI Vinogradarska kapela s medaljonima Dobroga Pastira

Samoborskim krajem (62) Kapela sv. Franje Ksaverskoga u Plešivici

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Franje Ksaverskoga u Plešivici

Žitelji Plešivice oduvijek su bili usmjereni na vinogradarstvo te su svoje pouzdanje polagali u sv. Urbana i njegovu zaštitu vinogradara. Još je u prethodnu malu zidanu kapelu osmerokutnoga tlocrta sa stožastim krovištem i tornjićem iz 1680. g. postavljen drveni oltar sv. Urbana, izveden tri godine kasnije. Ta je crkva zamijenila malu drvenu kapelu koja se nalazila na istom mjestu. Kapelu iz 1680., zaslugom isusovca Jurja Resa, zamijenila je novoizgrađena crkva današnjega tlocrta koju su gradili od g. 1752. do 1757. te obnovili 1927. i 1946. g. Na prvobitnu osmerokutnu osnovu, svođenu polukupolom, dograđene su tri niže kapele (apside), svođene polukalotama, koje s osnovom čine trolisni tlocrt. Svodovi su križno-rebrasti, a oslikani su medaljonima Isusa Dobroga Pastira. Do ulaza na južnoj strani 1822. g. dozidan je masivni zvonik. Kasnomaniristički oltar sv. Urbana iz 1683. g. danas se nalazi u sjevernoj kapeli s palom svetca i likom Blažene Djevice Marije na atici oltara iz 18. st. Slika sv. Urbana je iz 1887. g., a naslikao ju je franjevac Prokop Golda.

Kao i za župnu crkvu sv. Jurja najzaslužniji za kapelu sv. Franje Ksaverskoga je obitelj Erdődy, koja je g. 1770. postavila glavni rokoko-oltar sa svojim grbom na atici, koji u središnjoj niši ima kip naslovnoga svetca sa scenom njegove smrti na otoku Sancijanu. Između bočnih stupova oltara nalaze se kipovi sv. Ignacija, sv. Dominika, sv. Ladislava i sv. Stjepana. U južnoj apsidi postavljen je oltar Majke Božje Žalosne iz 1741. g. Orgulje iz 1835. g. i pjevalište nalaze se na zapadnoj, ulaznoj strani crkve. Izrađena u pavlinskoj radionici, drvena je propovjedaonica iz 1760. g. Medaljone sa svetcima u glavnom brodu crkve naslikao je majstor Ivan Močvan g. 1887.

Glavno je proštenje na blagdan sv. Urbana, zaštitnika vinogradara, 25. svibnja, u župnoj crkvi sv. Jurja, a nedjelju nakon blagdana ispred kapele sv. Franje Ksaverskoga.