OD LOKALNE ZAJEDNICE DO FONDOVA EU-a Za socijalni i kulturni razvoj zajednice

Predavanje »Ukradeno djetinjstvo - djeca ubijena u Domovinskom ratu na području Sisačko-moslavačke županije« održala je Vukelić
Doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, predsjednica udruga »Judita«, Sisak

Udruga »Judita« osnovana je u Sisku s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja hrvatskoga društva, obrazovanja, istraživanja i znanosti, kulture, politike, pluralizma i demokracije. Uz brojne aktivnosti kojima je cilj promicanje vrijednosti nacionalnoga suvereniteta i slobode, rad udruge usmjeren je na zaštitu digniteta i dostojanstva majčinstva i djetinjstva. Cilj je na stvarnim primjerima dokazati da je obitelj temelj hrvatskoga društva i kao takva je jedina mjerodavna odlučivati o svjetonazorskim aspektima odgoja i obrazovanja djece. »Judita« posebnu pozornost posvećuje odgoju, obrazovanju i istraživanju za održivi razvoj, zdravomu načinu života i zaštiti okoliša, razvoju i unaprjeđenju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici, razvitku i unaprjeđenju socijalnoga/društvenoga poduzetništva. Nadalje, cilj je poticati djecu i mlade na aktivno sudjelovanje u društvu promocijom demokratske i političke kulture u lokalnoj zajednici te građanskim odgojem. U tu svrhu organiziraju se razne aktivnosti i tribine kojima je cilj osim edukacije otvoriti rasprave kako bi se odgovorilo na potrebe u zajednici. Ciljane skupine na koje je udruga usmjerena su djeca, građani, mladi, učenici, obrazovne ustanove, studenti, udruge i građanske inicijative, volonteri, branitelji – veterani i ratni stradalnici.

Do danas je »Judita« aktivno ili potporno sudjelovala u nizu projekata od nacionalnoga ili lokalnoga značaja. Provedene su i kampanje vezane uz upućivanje na povijesni značaj utvrde Gvozdansko, ali i na mogućnost njezine revitalizacije, kao i šira medijska kampanja koja problematizira konfiskaciju zemljišta raseljenih Zrinjana. Nizom humanitarnih i potpornih akcija udruga je pružala pomoć u hrani i namirnicama najugroženijim skupinama građana te pomagala u ostvarenjima njihovih prava. Udruga je orijentirana i na izradu raznih programa pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici, angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama, poticanje mladih na smisleno i organizirano iskorištavanje slobodnoga vremena. Pripremaju se i projekti za nacionalne, europske i međunarodne fondove. Udruga organizira savjetodavne i tehničke potpore zainteresiranim korisnicima u pripremi i izradi projektne dokumentacije te se različitim aktivnostima zauzima za prava branitelja i civilnih stradalnika Domovinskoga rata. Udruga je usmjerena i na organiziranje zajedničkih skupova, susreta, posjeta muzejima i različitim zabavnim priredbama.