ODRŽAN TEOLOŠKI SIMPOZIJ – UVOD U MEĐUNARODNI EUHARISTIJSKI KONGRES Euharistija nije korisna za život, ona jest život

Jedan od najvažnijih izričaja znanstvenoga skupa bio je da nije dovoljna nova evangelizacija ako joj cilj ne bi bilo središte žive vjere (euharistija); da nije dostatan razvoj kateheze koja bi bila usmjerena samo na naviještanje Riječi, nego se živa vjera mora očitovati zauzimanjem u praksi, čiji je dio i liturgijski život

»Kako se iz euharistije rađaju život i nada za ljude 21. stoljeća koji žive u strahu, koji bi željeli zaštititi stvoreni okoliš, ali ne znaju točno kako bi to učinili, koji su zabrinuti za svoju umornu kulturu i osjećaju da bi bez kršćanstva svijet bio siromašniji, ali ne znaju kako bi tu čudesnu snagu učinili živom i djelatnom za današnje čovječanstvo?« To je pitanje domaćin 52. međunarodnoga euharistijskoga kongresa u Budimpešti, budimpeštansko-ostrogonski nadbiskup kardinal Peter Erdö, stavio pred sudionike simpozija o euharistiji koji je, kao svojevrsni uvod u kongres, održan od 2. do 4. rujna u Ostrogonu. Na skupu je sudjelovalo više od 300 sudionika, među kojima su, osim domaćih Mađara, bili gosti iz Europe, Afrike i Južne Amerike.

Zajedništvo izrasta iz euharistijskoga otajstva

Među dvanaest predavača bio je i član Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško, koji je održao posljednje od ukupno sedam plenarnih predavanja o temi »Euharistija kao sakrament pomirenja«. Ostala su predavanja održana u manjim radnim skupinama. Osim biskupa Šaška, koji je ujedno predstavljao hrvatske biskupe, na znanstvenom je skupu bio i dr. Ante Crnčević s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Shvatiti euharistiju kao »izvor života« ne znači pristupiti joj kao »sredstvu korisnu za život« ili kao »mjestu punjenja baterija za život«, kao da bi pravi život bio negdje drugdje, nego znači živjeti »vraćajući joj se kao izvoru i punini života«

Zamoljen da za Glas Koncila »smjesti« znanstveni skup u širi kontekst euharistijskoga kongresa, dr. Crnčević je najprije »smjestio« euharistijske kongrese u njihov povijesni kontekst. »Ideja međunarodnih euharistijskih kongresa rođena je u Francuskoj u drugoj polovici 19. stoljeća. Riječ je o jednom od oblika nastojanja katolika da se u vremenu tadašnjih društvenih mijena jasnije istaknu kršćanski temelji zajedništva, koje izrasta iz euharistijskoga otajstva i sjedinjenja Boga s čovjekom, te da se na vidljiviji način očituje važnost i uloga kršćana u izgradnji društva. Kršćanska obnova čovjeka i društva promatrana je u njezinu izvoru, u euharistijskom otajstvu, a s vremenom su ciljevi kongresa usmjereni prema promicanju prave euharistijske pobožnosti i prema ispravnomu vrjednovanju slavlja euharistije, vežući uz te ciljeve razne pastoralne teme i ucjepljujući slavlja kongresa u razne životne okolnosti Crkve«, rekao je dr. Crnčević, istaknuvši da je prvi takav kongres održan 1881. u Lilleu u Francuskoj.

Znanstvena razrada kongresnih tema

Što se tiče simpozija, uvriježila se praksa da takvi znanstveni skupovi prate kongrese kao njihov sastavni dio. Dok su kongresi ispunjeni različitim liturgijskim, pastoralnim i kulturnim sadržajima, simpozij kao njihov sastavni dio »ucjepljuje u program kongresa znanstvenom razradom odabrane kongresne teme, koje obrađuju znanstvenici iz različitih zemalja«, rekao je dr. Crnčević, istaknuvši da je »zanimljivost i vrijednost ovogodišnjega znanstvenoga simpozija da je među predavačima bilo više članova Međunarodne teološke komisije«.

Teme o kojima se govorilo, napomenuo je dr. Crnčević, imaju polazište u dokumentu koji je još 2018. godine priredio Papinski odbor za međunarodne euharistijske kongrese pod naslovom »Svi su moji izvori u Tebi – Euharistija, vrelo života i poslanja Crkve«. Dokument se u hrvatskom prijevodu može pronaći na mrežnim stranicama Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese (http://www.congressieucaristici.va/content/dam/congressieucaristici/BUDAPEST2020/FINALECROATO.pdf), kao i na stranicama Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral.

Liturgija kao sveto događanje u formalnim okvirima

U sažetku skupa koji je objavljen na službenoj stranici 52. međunarodnoga euharistijskoga kongresa stoji da je »jedan od najvažnijih izričaja znanstvenoga skupa bio da nije dovoljna nova evangelizacija ako joj cilj ne bi bilo središte žive vjere (euharistija); da nije dostatan razvoj kateheze koja bi bila usmjerena samo na naviještanje Riječi, nego se živa vjera mora očitovati zauzimanjem u praksi, čiji je dio i liturgijski život«. Iz navedenih je riječi vidljivo da su euharistijska slavlja mjesto na kojem se »lome« izazovi vjere i Crkve u sve sekulariziranijem svijetu. Još je to vidljivije iz sljedećih redaka priopćenja: »Među ostalim (govornici) su istaknuli da je, želimo li da liturgija Crkve živi i u budućnosti, umjesto prihvaćanja desakralizacije i bezobličnosti potrebno prepoznati liturgiju kao sveto događanje u formalnim okvirima. Također je rečeno da evanđelje, koje oplođuje i nanovo stvara ljudsku povijest, i dalje mora isijavati svoju snagu i svoje svjetlo. Tu je i važna poruka da nas poziv k euharistijskomu stolu vodi u samo srce kršćanskoga otajstva.«

Više od priprave ili okrjepe za život

Među predavanja koja su prema doživljaju dr. Crnčevića privukla veću pozornost spada prvo okvirno izlaganje kojim je radni dio skupa otvorio talijanski teolog Pierangelo Sequeri. Govoreći o izvornosti i životnosti euharistije, on je naglasio da slavlje euharistije nije tek priprava ili okrjepa za život, nego je sama euharistija život, život u životnom doticaju sa Životom. Shvatiti euharistiju kao »izvor života« ne znači pristupiti joj kao »sredstvu korisnu za život« ili kao »mjestu punjenja baterija za život«, kao da bi pravi život bio negdje drugdje, nego znači živjeti »vraćajući joj se kao izvoru i punini života«, rekao je dr. Crnčević.

Dar pomirenja i poziv na pomirenje
Dr. Šaško siguran je da se pomirenje ne može brkati s političkim mirenjem koje je plod sporazuma i naredaba. No jednako je tako siguran da je euharistijski dar za vjernike poziv te zahtijeva njihov slobodan odgovor.
Nadahnut geslom 52. međunarodnoga euharistijskoga kongresa »Svi su moji izvori u Tebi« i metaforom vode koja daje i obnavlja život, pomoćni zagrebački biskup dr. Ivan Šaško u svom se predavanju o odnosu euharistije i pomirenja koristio slikom »dviju kapi« te slikom pokreta „izvor – potok – voda« koja već sama po sebi upućuje na činjenicu da je pomirenje dar – kao što je izvor dar – koji po kršćanima kojima je dan ima strujati za život svijeta.
Jedna je »kap« biskupa Šaška eukološke naravi, tj. odnosi se na misne molitve. Pomoćni je zagrebački biskup detektirao čak 18 molitvenih obrazaca u sadašnjem Rimskom misalu u kojima se izrijekom spominje riječ pomirenje, »reconciliatio«, i to u svim dijelovima euharistijskoga slavlja. Druga je »kap« etimološka. Na latinskom je jeziku riječ pomirenje, »reconciliatio«, sastavljena od dvaju prefiksa, »re« (upućuje na ponovno događanje nečega) i »cum« (»sa«, upućuje na zajedništvo), te glagola »cilleo« (»staviti u pokret«) ili »calo« (pozvati).
»Euharistija kao posadašnjeno i posadašnjujuće događanje u potpunosti otvara pomirenje ljudi s Otcem i međusobno. Djelo spasenja, ostvareno jednom za svagda, ponovno biva prisutnim svaki put kad slavimo euharistiju. Početak je, dakle, u Božjoj ljubavi i uvijek polazi od iste ljubavi. To je Izvor svih izvora prisutnosti i našega dioništva u božanskoj prisutnosti i djelovanju po darovanom Duhu koji nas pritjelovljuje Tijelu Kristovu. Na mnogim se područjima suvremenoga života poboljšanje – moguće, uviđeno, željeno i planirano – shvaća gotovo isključivo kao posljedica čovjekovih djelovanja, njegovih (samo)ostvarenja koja isključuju prisutnost otajstva – ne samo otajstva ljubavi, nego i zla. Pomirenje u egzistencijalnim događanjima nije plod naših nastojanja, nego je uvijek – prije svakoga ljudskoga djelovanja – djelo Duha i naše suradnje s njim.(…) Sva se pomirenja (ponovno) nalaze u sigurnosti Božjega milosrđa, u kojoj vjernici imaju nadu i pouzdanje«, rekao je mons. Šaško.
No »u kojoj se mjeri to otajstvo može ponuditi i koliko je ‘efikasno’ izvan sakramentalnoga okruženja vjernika«, u međuljudskim odnosima u društvu, u odnosima među kulturama, religijama, narodima – pitao se biskup Šaško. Siguran je da ga se ne može brkati s političkim mirenjem koje je plod sporazuma i naredaba. No jednako je tako siguran da je euharistijski dar za vjernike poziv te zahtijeva njihov slobodan odgovor. Na završetku predavanja mons. Šaško je, među ostalim, citirao pobudnicu »Evangelii gaudium« pape Franje, br. 88 u kojem Sveti Otac poručuje: »Istinska vjera u utjelovljenoga Božjega Sina neodvojiva je od sebedarja, od pripadnosti zajednici, od služenja, od pomirenja s drugima. Sin Božji nas je, u svojem utjelovljenju, pozvao na revoluciju nježnosti.«