OMILJENO MJESTO SAMOBORACA ZA MOLITVU I ŠETNJU Kapela koja čuva spomen na njezina glasovitoga pjesnika

Samoborskim krajem (8) Kapela sv. Ane u Anindolu, Samobor

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Ane u Anindolu, Samobor

Na Žumberku u Stojdrazi postavljena je 17. travnja 2002., na godišnjicu njegove smrti, obnovljena spomenploča pjesniku Marku Vukasoviću (22. listopada 1914. – 17. travnja 1944.), piscu koji je spjevao pjesmu »Kraj kapele svete Ane«. Kapela sv. Ane nalazi se u Anindolu na obroncima brda Tepeca, a izgrađena je g. 1751. zahvaljujući grofici Ani Elizabeti Auersperg. Godine gradnje i posvete upisane su na zvonu i poleđini glavnoga oltara. Posvetio ju je zagrebački biskup Franjo Klobušicki (1748. – 1751.). Kapela je najmlađa samoborska barokna građevina koja je u vrijeme nastanka imala tri oltara, kao i danas. Zvonik s predvorjem ispred ulaza izgrađen je kasnije prema uzoru na onaj kod kapele sv. Mihalja u podnožju brda Tepeca. Dio predvorja upotrebljava se za sakristiju. Na glavnom su oltaru slike sv. Obitelji i sv. Ane. Na lijevom je bočnom oltaru slika Gospe Žalosne, a na desnom sv. Josipa. Stropovi glavne lađe, predvorja i suženoga trostranoga svetišta su s križnim bačvastim svodovima. Glavna je lađa podijeljena na tri dijela plitkim pilastrima. Kroz povijest kapela je bila obnavljana, a kod obnove g. 1911. oslikao ju je Marko Antonini iz Zagreba. Ožbukana je g. 1980.

Drevna kapela sv. Ane u Starom gradu bila je uglavnom nedostupna puku Samobora te ju je nova dostojno zamijenila i ubrzo postala omiljeno mjesto za molitvu i šetnju. Blagdan sv. Ane 26. srpnja ujedno je i dan općine, kada su proštenišne mise u 8, 9 i 10 sati. Nedjelju nakon blagdana ponovno su mise u isto vrijeme i večernja u 17 sati. Kapela je otvorena na blagdan Cvjetnice, kada je u 15 sati križni put, čije su kamene postaje postavljene od nje do kapele sv. Jurja g. 1933. Križni je put obnovljen g. 2006. Oko kapele sv. Ane od g. 1865. uređen je Anin perivoj na poticaj učitelja Habijanića i načelnika grada Smithena, a od g. 1886. poljepšan je šetnicama, klupama i stazama.