OPRAŠTANJE – SNAŽNO TERAPIJSKO SREDSTVO Kršćanin se trudi zlo pobjeđivati dobrom

Ne mora se biti psiholog ni psihoterapeut da bi se uvidjelo koliko ljudi svaki dan postaje nevinom žrtvom uvrjeda, poniženja, nepravda, prijevara, agresija ili drugih vrsta nasilja, koje onda rađaju u žrtvi teško prolazim psihičkim opterećenjima gotovo neizbježnoga bijesa, ogorčenosti, depresije, snažne potrebe za odmazdom i sličnim. Tako nastradali čovjek zapravo nužno postaje dvostruka žrtva: najprije izravnoga nasilja drugih, a nakon toga vlastitih psiholoških opterećenja kao posljedica doživljenoga.

Nekoliko posljednjih desetljeća u psihologiji i psihoterapiji počinju se množiti glasovi da je pojam opraštanja u takvim slučajevima ostao neiskorišten u procesu psihičkoga ozdravljenja te da razumijevanje dinamike opraštanja može poslužiti kao snažno terapijsko sredstvo za takve slučajeve. Psiholozi, psihoterapeuti i psihijatri sve se češće u tom poslu otvoreno pozivaju na stoljetna iskustva velikih religija, posebice onih u kojima se opraštanje smatra i primjenjuje kao osobno rasterećenje i jedan od bitnih elemenata zdravih međuljudskih odnosa. Iz literature i prakse pokazuje se da izabiranje opraštanja postaje paradoksalan čin koji oslobađa nevinu žrtvu svekolikih psihičkih opterećenja kao posljedice doživljenoga poniženja i nasilja.

Kršćanin se trudi zlo pobjeđivati dobrom jer tako u svijetu pretvara volju Božju u djelo, život i svijet čini zdravijim i ljepšim, a uz to sebi osigurava Božji blagoslov i spasenje

U svakom slučaju pojašnjavanje koncepta nasilja, osvete i opraštanja pomaže da se shvati kako je učenje opraštanja vrlo važan, a možda i ključan element u terapijskom procesu rasterećenja i psihičkoga ozdravljenja spomenutih žrtava, kao i pomirenja i konačnoga razrješenja konflikta među sukobljenim stranama. Jednako u čisto osobnim i u međunacionalnim odnosima.

U suvremenoj psihologiji u zadnjih se dvadesetak godina upornije pokušava razraditi psihoterapijska uloga transakcije kajanja i opraštanja (postupak u kojem se krivac ispričava i kaje za učinjeno, a žrtva mu oprašta), onoga što već kroz dva-tri milenija češće nalazimo kao uspješnu praksu u nekim svjetskim religijama, posebice u židovsko-kršćanskoj tradiciji. Kršćanin se trudi zlo pobjeđivati dobrom jer tako u svijetu pretvara volju Božju u djelo, život i svijet čini zdravijim i ljepšim, a uz to sebi osigurava Božji blagoslov i vječno spasenje.

Kako se Bog bezuvjetno nudi kao onaj koji čovjeku, po svojoj prirodi sklonu i na zlo, uvijek prašta, tako je i čovjek dužan praštati bližnjemu svojemu, što će mu naposljetku biti u vlastitom interesu. Biblijski tekstovi strogo upozoravaju da je, doslovce, lažac onaj koji kaže da vjeruje u Boga i da ljubi a ne poštuje ili mrzi svoga bližnjega. Uz to, institucija ispovijedi u kršćanstvu već je dva tisućljeća nezaobilazan primjer iscjeliteljske transakcije kajanja i opraštanja iz koje je psihoterapija već ponešto naučila i iz koje se još ima što naučiti. Sve to, dakle, mogu biti izvori motiviranja pri transakciji kajanja i opraštanja i u međunacionalnim konfliktima. Sve se više čini da fenomen kajanja i opraštanja postaje još jedan od važnih predmeta zajedničkoga interesa i djelovanja psihoterapije i religije.

Iz knjige »Kako steći vrline koje ljudi (u drugih) najviše vole«
koja ove godine izlazi iz tiska u nakladi Glasa Koncila