OSIGURAO STATUS DANAŠNJEMU KBF-u 10. rujna 1908. – rođen pionir psihologije religije Vilim Keilbach

Hrvatska je zemlja udomila mnoge vrle muževe i žene što joj kulturu uzdizahu, a mnoge je i u svijet ispratila, među kojima teologa i filozofa Vilima (Wilhelma) Keilbacha.

Rođen je u Banatskom Despotovcu 10. rujna 1908. Maturirao je u Velikom Bečkereku 1926. Studirao je na Papinskom sveučilištu »Gregoriani« u Rimu, doktoriravši iz filozofije 1931. i teologije 1935. Istodobno je polazio predavanja iz arhivistike, povijesti islama i praktične vježbe iz eksperimentalne psihologije. U Rimu je zaređen za svećenika 1933. Na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu predavao je od 1936. Kad je komunistička vlast 1952. fakultet isključila iz Sveučilišta, osigurao mu je status samostalne crkvenopravne ustanove. Godine 1954. morao je napustiti domovinu, postavši profesorom u Beču, potom i u Münchenu. Godine 1970. u povodu proslave 300. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu dodijeljen mu je počasni doktorat na Bogoslovnom fakultetu. Izabran je 1969. za predsjednika Međunarodnoga društva za psihologiju religije. Posebice se naime i, uz Aleksandra Gahsa, prvi među hrvatskim znanstvenicima bavio psihologijom religije te dodirima i prožimanjima filozofije, teologije i psihologije, baveći se religioznim, parareligioznim, kvazireligioznim i psihofarmakaloškim fenomenima.

Na tom je tragu njegova interesa i knjiga »Konnersreuth u svjetlu psihologije religije« 1937., o stigmatiziranoj mističarki Tereziji Neumann. Iste je godine tiskao i »Modernu psihologiju religije«, a potom niz knjiga; »Uvod u psihologiju religije I: Historijski razvitak i metode«, »Religiozno doživljavanje: o normalnoj i abnormalnoj religioznosti«, »Misli o Bogu i religiji« i dr. Osobit doprinos dao je u istraživanju tada popularnih parapsiholoških fenomena, o čemu je objavio knjigu »Parapsihologija i religija – Okultizam i spiritizam u svjetlu novijih naučnih istraživanja«, u kojoj je obradio fenomene telekineze, teleplastike, telepatije, vidovitosti, dara jezika i dr. Nakon rata priredio je nekoliko skripta jer kršćanske knjige nije bilo dopušteno tiskati. Surađivao je u brojnim časopisima i listovima. Bijaše u nas pionir proučavanja veza između filozofije, teologije i psihologije religije, proučavajući, uz ostalo, mistična i parapsihološka iskustva. Umro je u Salzburgu 25. listopada 1982. (L)