OSJEČKI KLUB ZA DOSTOJANSTVENIJI ŽIVOT Svakodnevna potpora

Kluba roditelja i djece s teškim invaliditetom »Novi dan«, Osijek
Marija Podboj, tajnica Kluba roditelja i djece s teškim invaliditetom »Novi dan«, Osijek

Teškoće djece s teškim invaliditetom, njihove roditelje i skrbnike te ostale koji se o njima brinu okupio je klub »Novi dan« iz Osijeka. Osnovan je 2007. u svrhu pomoći djeci i mladeži s teškim invaliditetom jer razumijevanje njihovih teškoća često je nailazilo na nerazumijevanje institucija. Pokretanjem kluba te zajedništvom, dakle okupljanjem roditelja i svih drugih koji su spremni pomoći, nastoje se artikulirati teškoće i problemi s kojima se suočavaju roditelji i skrbnici djece i mladih s teškim invaliditetom. Klub svoje aktivnosti provodi u prostorijama koje je dobio u najam od Grada Osijeka, počevši od onih stručnih do humanitarnih. Udruga većinu sredstava prikuplja organizacijom humanitarnih manifestacija i koncerata te od donacija tvrtaka, kao i prodajom prigodnih uradaka koje su izradili roditelji djece s invaliditetom.

Udruzi pomažu Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, lokalna samouprava, Crkva, lokalno stanovništvo te razne udruge koje su senzibilizirane za potrebe djece s teškim invaliditetom. S razumijevanjem za teškoće osoba s teškim invaliditetom od 2014. udruga dijeli prostorije s Centrom za odgoj i obrazovanje »Ivan Štark« Osijek koji ima organiziran i poludnevni boravak. Zahvaljujući zauzimanju udruge, pojedini korisnici koji su i stariji od 21 godine pohađali su Centar za odgoj i obrazovanje.

Stručni tim udruge čine defektolog, fizioterapeut i njegovateljica, među kojima su pojedinci volonteri, a po potrebi, prema mogućnosti udruge sklapaju se i ugovori o djelu. Tako su odrađene i brojne radionice za djecu i mladež u kojima se provodi fizikalna i radna terapija. Radionice se provode dva puta tjedno po dva sata uz povremenu pomoć volontera. Na žalost zbog narušenoga zdravstvenoga stanja i problema s prijevozom neki članovi ne mogu redovito sudjelovati u radu udruge. Roditeljima je potrebna potpora da bi se lakše nosili s teškoćama u svakodnevnici, a istodobno da se mogu družiti i razmjenjivati iskustva. Razvijenim modelom, dok su djeca na terapijama, za roditelje se organiziraju kreativne, športsko-rekreativne, duhovne i druge radionice. To im mnogo znači za njihovo psihofizičko zdravlje. Udruga sudjeluje na raznim natječajima s prijedlogom svojih projekata koji mogu pridonijeti dostojanstvu i kvaliteti života za 83 člana, od kojih je 32 djece i mladeži s teškim invaliditetom.