OTOČIĆ VELE SARKANE Crkva sv. Ane

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Ane na otočiću Vele Srakane

Crkva sv. Ane na otočiću Vele Srakane pripada župi sv. Nikole iz Suska od kojega je udaljena oko 7 km. Od otoka Lošinja Vele Srakane dijeli Unijski kanal. Vele i Male Srakane otočići su koji su nastali kao i Susak, naplavinama pijeska na kamene površine.

Otoci bez stanovništva

Iako su naselja zabilježena još u vrijeme ilirske i rimske civilizacije (ilirska gradina na Veloj Straži 60 m), u novijoj povijesti otoci su ostali bez većine stanovništva. Danas je desetak ljudi na Velim i jedna ili dvije osobe na Malim Srakanama.

Mise su u danima kada brodić sa svećenikom uspije pristati na Srakane, što je uvjetovano meteorološkom situacijom i veličinom valova na moru.

Tridesetih godina prošloga stoljeća na Velim Srakanama boravilo je stotinjak ljudi, što je dovelo do izgradnje crkvice sv. Ane, koja je u svibnju g. 1977. temeljito obnovljena. Ona dominira iznad jedinoga naselja na otoku. Sv. Ana jednobrodna je građevina s prigrađenom sakristijom na sjevernoj strani, četvrtastim tlocrtom i odijeljenim svetištem. Plošno pročelje završava jednostrukom preslicom i okruglim okulusom, a na bočnim stranicama postavljeni su veliki prozori šiljasta luka s obojenim staklima.

Mise ovise o prognozi

Sa svake su strane po dva prozora u kojima su stakla sa slikama Blažene Djevice Marije sa sv. Anom, Srca Isusova, Srca Marijina i bl. Alojzija Stepinca. U svetištu koje je odijeljeno lučnim zidom postavljen je drveni stol, do kojega je raspelo i ambon, a na začelnom zidu kip sv. Ane s Marijom. U crkvi je još nekoliko manjih kipova.

Mise su u danima kada brodić sa svećenikom uspije pristati na Srakane, što je uvjetovano meteorološkom situacijom i veličinom valova na moru.