Ozbiljnost nadnaravnog

Ozbiljnost nadnaravnog

Đuro Gračanin (Gacko 5. ožujka 1899. – Zagreb 13. prosinca 1973.), doktor filozofije i teologije, sveučilišni profesor, pisac, prevoditelj, govornik, mislilac široke kulture i svestrano angažirana osoba. Posebno se istaknuo kao filozofski pisac. U filozofiji je razvijao neotomistički personalizam, dok je kao teolog prvenstveno apologet. U svojim je djelima stalno podsjećao na vrijednosti kršćanske vjere, neumorno je nastojeći razumski legitimirati i braniti. Njegova preokupacija je ustanoviti multidimenzionalnost čovjekove otvorenosti ka Nadnaravnome, što se ima sasvim konkretno odraziti ne samo na osobno razumijevanje smisla vremenitog i onostranog života osobe nego i na društveni život, u kojem bi dobro osobe trebalo biti središte nastojanja da se on što bolje uredi.