Vukovar u srcu Krista Kralja

Križ je Isusova kruna