PAPA PRED NEUSPJELIM PORTRETOM Postoji rješenje za sve!

Neki je slikar naslikao papu Lava XIII. (1810. – 1903.), prilično neuspjelo. Kad je Papa primio i pogledao svoj portret, zamolio je umjetnika neka na dnu slike napiše »Matej 14, 27 – Lav XIII.«.

Slikar ga je poslušao, a kad je stigao kući, zavirio je u Sveto pismo i potražio naznačeni redak… Tamo je pisalo: »Ja sam! Ne bojte se!«