PAPIN SAVJET SVOJEMU SLUZI »Ako hoćeš klečati, pođi u kapelu«

Kada je kardinal Angelo Roncalli postao papa Ivan XXIII., kao i svi drugi, i njegov sluga Gusso svaki put bi htio kleknuti pred njim, kao što je to bio običaj. No »dobri papa« odmah ga je povukao na stranu i rekao: »Slušaj, nas ćemo se dvojica dogovoriti. Kad ujutro dođeš k meni, onda ćeš mi poljubiti prsten, a ako hoćeš klečati, pođi u kapelu i kleči pred svetohraništem.«