Pavlovski recept za Hrvatsku

Prvo hrvatsko predstavljanje prve autorske knjige bibličara i župnika u Rumi doc. dr. Ivice Čatića »Crkva – novo društvo usred staroga imperija – Obrisi Pavlove političke teologije«, u izdanju Glasa Koncila, održano je u Osijeku u utorak 8. studenoga tijekom socijalne tribine »Politička teologija sv. Pavla«. Tribinu je u Institutu za novu evangelizaciju »Sveti Ivan Pavao II.« otvorio mons. dr. Vladimir Dugalić, predstojnik Instituta.

Govoreći o nastanku knjige, dr. Čatić se u kontekstu poratnoga novoga vremena (nakon Domovinskoga rata) i očekivanja boljih dana, umjesto aktualne posvemašnje krize, susreo, kaže, s više pitanja. »Razmišljajući kako obraditi pitanja odnosa Crkve i društva, mogućnosti društvenoga angažmana i promatrajući apostole, zaključio sam da je odgovore najbolje potražiti u pavlovskim spisima. Sveti Pavao je novozavjetni autor i njegovi spisi pripadaju najstarijima u Novom zavjetu i svjedoče o praksi rane Crkve. Istraživanje sam koncipirao tako da u prvom dijelu rada predstavim povijest istraživanja pavlovskih spisa, u drugom je pozornost istraživanja posvećena pojmu biblijske političke teologije, postmoderne i biblijskom istraživanju te latinoameričkoj teologiji oslobođenja… U trećemu dijelu predstavljen je odjek opisanih zbivanja očitovan novim temama u kojima se analizira radikalnost Pavlova političkoga angažmana u odnosu na rimsku imperijalnu vlast.«

Knjiga aktualizira i Pavlovo stajalište prema nacionalnom pitanju, ropstvu i slobodi, položaju žene, ekonomskoj politici kao novoj vrsti ekonomskih odnosa…

Knjiga na 445 stranica donosi, uz autorov uvod, poglavlja: »Putovi i raskršća u istraživanju Pavlovih poslanica«, »Prema pojmu biblijske političke teologije«, »Corpus Paulinum i biblijska politička teologija« te zaključak i opsežnu bibliografiju (40 stranica). Odlikuje ju 1003 bilješke i bibliografsko bogatstvo između 600 i 700 bibliografskih jedinica.

Nevenka Špoljarić