PEDAGOŠKA MJERA IZ 17. STOLJEĆA Biskup je pod prijetnjom kazne potaknuo obnovu kapelice u Smokvici

Otok Korčula (42), kapela sv. Petra u Smokvici

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Petra u Smokvici

Na smokvičkom polju Siknici tri su slične crkvice. To su crkva sv. Ciprijana iz 5./6. st. (i nova iz g. 1896.), sv. Ivana Krstitelja i sv. Petra iz 14. st., a iznad polja na starohrvatskom lokalitetu Marča vrhu (218 m) sv. Vida iz 15. st. Sv. Ciprijan grobišna je crkva izgrađena na temeljima sakralne građevine iz ranoga srednjega vijeka, a Ivan Krstitelj našao se iznad lokava kao zaštitnik voda.

Crkva sv. Petra izgrađena je na zapadnoj strani polja i nalazi se iznad antičkoga puta koji je povezivao Smokvicu preko Lova s Blatom. U Lovu se nalazi crkvica sv. Antuna Pustinjaka od 6 m2, s prvim spomenom g. 1395., ali je iz 11. ili 12. st. Iako se srednjovjekovna crkvica sv. Petra ne spominje u dokumentima iz 14. st., vjerojatno je bila izgrađena, kao i ostale male kapele Smokvice, prije toga vremena. Kasnije, u vrijeme preinaka, neki njezini dijelovi zadobili su barokne forme. Biskupske ju vizitacije Valierija u 16. st. ili Priulija iz 17. st. ne spominju. Crkvicu spominje biskup Diedo g. 1612. navodeći neka njezina dobra i loše građevinsko stanje. On je naredio da se za nju i ostale seoske crkvice koje su u lošem stanju dobra pripoje župnoj crkvi koja će njima upravljati. Župnik će odrediti prokuratora za upravu. Diedo je naveo i kazne za nepoštovanje naredaba, koje su urodile plodom jer je sljedeća vizitacija Paulina u 18. st. navela da je crkva bila u ruševnom stanju, ali se obnavlja izgradnjom nove na starim temeljima. Današnja je crkvica nešto viša, prostranija i stilski dotjeranija od ostalih sličnih koje se nalaze po poljima Smokvice. Plošno joj pročelje završava stiliziranom jednostrukom preslicom s jednim zvonom, ispod koje se nalazi četverolisna rozeta, a bočno do ulaza barokizirani okrugli prozorčići. Isti tip prozorčića s južne je strane u visini svetišta u kojem je na začelni zid postavljena pučki naslikana slika sv. Petra, ispod koje je smješten kameni oltarni stol. U unutrašnjosti je postavljen bačvasti strop oslonjen na zidnu pojasnicu.