PET OLTARA POD DRVENIM KROVIŠTEM Kako se barok razigrao na Ugljanu

Na otoku Ugljanu (28)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva Obraćenja sv. Pavla u Kukljici

Kukljica i njezinih 12 uvala smještena je na krajnjem jugoistoku otoka Ugljana kod tjesnaca Ždrelca. Preko tjesnaca izgrađen je most koji povezuje Ugljan s otokom Pašmanom. Naselju pripadaju otočići Golac, Bisage, Karantunić i Mišnjak, a iznad su uzvisine Straža (152 m), Straženjak i Veli vrh.

Unutrašnjost jednobrodne lađe osvijetljena je nizom visoko postavljenih polukružnih prozora. Na lađu se nastavlja povišeno svetište iz kojega dvoja ukrašena vrata, smještena bočno do glavnoga oltara, vode u apsidu – sakristiju. Iznad vrata postavljeni su kipovi Srca Isusova i Marijina. Nasuprot svetištu iznad ulaza u crkvu postavljeno je drveno pjevalište sa silaznim stubištem u lađu. Ispod pjevališta postavljena je krstionica s klesanim ukrasima. Strop crkve je otvoreno drveno krovište, a pod je popločen kamenom.

Oltarna postava u crkvi, koja ima pet baroknih oltara, vezana je za utjecaj venecijanske radionice i kipara – arhitekta Baldassara Longhena iz polovice 17. st. Na glavnom oltaru s mramornim stupovima i bogato izvedenom atikom postavljena je pala s prikazom Blažene Djevice Marije s Djetetom, sv. Dominikom i sv. Ružom Limskom. Ispred oltara je veliko barokno ukrašeno svetohranište. Oltar koji je posvećen naslovniku župe i crkve postavljen je bočno u svetištu s palom sv. Petra i Pavla i Bogorodicom. Ispred pale nalazi se kip sv. Pavla. S druge strane svetišta je oltar s palom i prikazom Presvetoga Trojstva, Gospe, sv. Franje, sv. Antuna iz Padove i duša u čistilištu. Dva oltara nalaze se na bočnim stranama lađe crkve. Jedan iz g. 1776., G. Boare, posvećen je silasku Duha Svetoga (pala), a drugi, jedini drveni oltar iz 16. st. sa zlatnom štukaturom, Gospi od Ružarija s likovima sv. Petra i Pavla. Na tim oltarima postavljeni su kipovi sv. Antuna Padovanskoga i Blažene Djevice Marije. Mise su nedjeljom u 9.30 i srijedom u 18 sati.