PISMO SV. JERONIMA STOGODIŠNJAKU Pohvale časnoj starosti

Jednom zgodom, pišući pismo prijatelju Pavlu iz Konkordije, časnomu stogodišnjaku, Jeronim se osvrnuo i na njegovu dob, to jest na njegov krjepostan dugovječan život. Najprije je protumačio Božji stvarateljski plan da čovjeku podari besmrtnost, koji je bio grijehom narušen. Umjesto smrtne kazne, Bog ga ipak pošteđuje i umjesto smrti daje mu dugovječnost od 900 godina i više. No nakon što je grijeh uzeo maha među ljudima, Bog ih kažnjava potopom, nakon kojega je ljudski život bio skraćen na manju mjeru: »Iza ovoga, da tako rečem, krštenja, kojim se svijet čisti, čovječje življenje bi stegnuto na kratko vrijeme. Pa i taj rok gotovo izgubismo svojim opačinama, kojima se uvijek protivimo onomu što je Božje. Uistinu, koliko ljudi ili napunjaju sto godina, ili do njih dopiru, da im nije žao što su do njih doprli, po onom što Sveto pismo u knjizi Psalama svjedoči: Dana našega života sedamdeset je godina, ili najviše osamdeset: sve što je preko toga, jad je i muka« (Ps 89, 10)?

Upravo zato što je malo onih koji dođu do dobi od sto godina, Jeronim pokušava dati obrazloženje prijatelju Pavlu, uvjeren da mu je to dar od Gospodina za krjepostan život: »Naravno, da pristojnim riječima istaknem starost tvoju, i tvoju bijelu, kao u Isusa Krista (usp. Otk 1, 14), glavu. Evo se već navršava tvojih sto godina, a ti držeći neprestano zapovijedi Gospodnje, po svojoj sadašnjosti promišljaš blaženstvo budućega života. Očinji ti je vid izvrstan; noge sigurnim stopama koračaju; ušima dobro čuješ; zubi ti se bijele; glas ti je vrlo skladan; tijelo ti je krepko i jedro; sjedine ti se ne sudaraju s rumenim licem; snage se ne slažu s tvojom dobi. Starim godinama ne slabi ti, kao što obično biva, vjerno pamćenje. Hladna krv ne zatupljuje ti blistavog oštroumlja. Lice ti nije borama namreškano, i nema ti bora na čelu da bi ga neravnim činile. Napokon ne drhti ti ruka, i nestalnim perom ne pravi krivuljastih brazda po voštanoj tablici. U tebi Gospodin pokazuje nama kakva će biti životna snaga u budućem uskrsnuću, neka znamo da je s grijeha, što ostali koji žive po tijelu (usp. Rim 8, 13), umiru prije vremena, a s pravednosti, što ti u dobi ne mladoj nalikuješ na mladića. Jest i istina, da takvo tjelesno zdravlje dopada mnogima, baš i grešnicima: ali to njima pribavlja sotona neka griješe, dok tebi daje Gospodin neka se raduješ.«