PLETERNIČKA UDRUGA ZA POMOĆ DJECI I MLADIMA »RADOST« Za bolju i ljepšu budućnost djece i mladih

Darinko Soldo, predsjednik udruge
Darinko Soldo, predsjednik Udruge za pomoć djeci i mladima »Radost«, Pleternica

Udruga za pomoć djeci i mladima »Radost« osnovana je u Pleternici sa svrhom poboljšanja kvalitete života djece i mladih kroz različite aktivnosti koje se provode kontinuirano od 2012. godine. Svoju prepoznatljivost udruga je stekla aktivnim radom u lokalnoj zajednici i predanošću volontera od početka. Okupila je malu družinu poznanika te se pomalo počelo s izgradnjom dječjih igrališta u ruralnim područjima. Do sada je izgrađeno šest dječjih igrališta, a u planu je i daljnja izgradnja i njihovo održavanje jer ne smiju biti zapuštena, pa svoje aktivnosti Udruga usmjeruje i na tom području.

Svoju prepoznatljivost udruga je stekla aktivnim radom u lokalnoj zajednici i predanošću volontera od početka. Okupila je malu družinu poznanika te se pomalo počelo s izgradnjom dječjih igrališta u ruralnim područjima. Do sada je izgrađeno šest dječjih igrališta.

Udruga je kroz razne projektne aktivnosti uspjela pribaviti sredstva za opremanje prostora različitim zabavnim sadržajima te se djeca i mladi svaki tjedan druže i provode se različite radionice. S obzirom na to da je udruga sve više rasla, u program rada uvrstila je i edukativno-socijalno-humanitarno djelovanje. Tako je 2015. dobila sredstva za provedbu projekta »Djelujemo za jednakost djece!« i »Borba protiv siromaštva«. Kroz te projekte u godinu dana opskrbljivalo se 220 školske djece slabijega imovinskoga stanja s opremom i jednodnevnim objedom u školskoj kuhinji.

Udruga »Radost« potrebitima pomaže među ostalim i sredstvima od prodaje rukotvorina koje izrađuju članovi na radionicama. Također se priključila skupljanju sredstava za »Marijine obroke« pod motom »50 lipa za jedan obrok« djeci u Africi. Nadalje, kroz projekt »Sudjeluj s radošću« udruga je okupila mlade koji sudjeluju u javnim raspravama s Gradom Pleternicom da mogu izraziti svoje stajalište o različitim političkim i društvenim temama mladih u Pleternici. Na taj način želi se potaknuti mlade ljude da preuzmu ulogu aktivnih i odgovornih građana u lokalnoj zajednici.

Udruga sudjeluje i na većini manifestacija i događanja u Pleternici i sve se više uključuje u javni život kako bi se glas za potrebite što dalje čuo. Velik dio aktivnosti ne bi bio moguć bez vrijednih donacija poduzetnika, privatnih donacija, članova i drugih izvora koji su prepoznali rad udruge, a ima ih diljem Hrvatske.

Udruga ima 550 članova, a do sada je provela razne aktivnosti kroz 15 projekata, bezbroj radionica i volonterskih sati rada, za što je dobila i desetke priznanja i zahvalnica, a posebno su vrijedna druženja i stjecanje novih prijatelja. Svi zainteresirani pozvani su se pridružiti prijateljima udruge »Radost« u borbi za bolju i ljepšu budućnost djece i mladih.