»POLITIČKI KRALJ« I KRIST KRALJ Siromah sa siromasima

Krist Kralj

Foto: Shutterstock
Ez 34, 11-12. 15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

Kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti uspostavlja Isus Krist. Sve želi otkupiti i spasiti. Svoje kraljevstvo objavljuje malenima, svoju pomoć pruža siromašnima. Sam će reći za sebe: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje«, piše sv. Luka. Riječi kralj i vladanje ne pripadaju Isusovoj osobnosti u političkom značenju. Reći će Pilatu: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta«, zapisa sv. Ivan. Kraljevi su često zloupotrebljavali svoju ulogu. Rimski podanici palili su tamjan rimskomu caru kao božanstvu, a carevi su se smatrali božanstvima. Karlo Veliki bio je kršten, ali kao vladar je polubožanstvo. Od Ljudevita XIV. pa sve do Luja XIV. (1643. – 1715.) vladar se nazivao »kralj sunca«. Današnji kraljevi i kraljice nemaju značenje koje su imali kroz povijest. Kako su kršćani poimali Isusa Krista, vidljivo je po slikama i reljefima u katakombama pa kroz stoljeća. U kršćanstvu je Isus predstavljan kao Pastir s janjetom na ramenima. Imamo i lik Raspetoga s trnovitom krunom. Vidimo Krista na Golgoti kao na prijestolju. Zašto je papa Pio XI. 11. prosinca 1925. godine enciklikom »Quas primas« ustanovio svetkovinu Krista Kralja? U to vrijeme jačao je sekularizam ili stajalište da je sve moguće bez Boga. Navaljivao je bezbožni komunizam koji je nijekao i Kristovu opstojnost. Zato je papa u ime cijele Crkve rekao da vrhovništvo i prvenstvo pripadaju samo Isusu Kristu. Sveti Pavao piše Kološanima da je »Krist prije svega i sve stoji u njemu« i »prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak«. »Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.« To je Krist Kralj. A blagoslovljeni su svi koje otkupi.

»Dođite, blagoslovljeni Oca mojega!« piše sv. Matej. Postaju blagoslovljeni slijedeći Isusovih osam blaženstava. Blažen će biti onaj tko čini dobro, tko ljubi i drugima služi. To je ono što su naši stari predci naučili i živjeli u sedam djela milosrđa: Gladna nahraniti; Žedna napojiti; Putnika primiti; Bolesnika pohoditi; Prognanika pomagati; Mrtva pokopati; Za pokojne Boga moliti. Sve su to činili da ispune riječ evanđelja: »Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste«, zapisa sv. Matej. Zato se ne treba čuditi da su prve bolnice nikle iz kršćanske ljubavi. To su hoteli za bolesnike. HospitalH je Božji hotel, hotel za bolesne. U ranom srednjem vijeku nicale su bolnice iz evanđeoske ljubavi. Kristova ljubav preko kršćana brinula se za potrebite. Zato je i sv. Franjo sišao s konja i poljubio gubavca kao brata. Majka Terezija je po Kalkuti skupljala odbačene i bolesne da im iskaže evanđeosku ljubav. Oni su blagoslovljeni jer su bili s Kristom i pružili utjehu siromasima kao Kristu. Živjeti za druge znači biti blagoslovljen i biti s Kristom. Oni putuju u Kristovo kraljevstvo istine, ljubavi i mira. Krist bijaše na zemlji siromah sa siromasima, ali je kralj srca jer donosi kraljevstvo istine, ljubavi i mira. Blagoslovljeni dolaze Kristu, a prokleti odlaze od Krista: »Dođite, blagoslovljeni« i: »Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni«, zapisa sv. Matej.

»Odlazite od mene, prokleti!« velika je opomena svakomu čovjeku. Krist Kralj prosuđuje sve ljude na temelju djela dobrote i ljubavi. Poistovjećuje sebe s bijednicima i patnicima: »Što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste«, piše sv. Matej. Kad se čovjek sjeti svoga života i djela, može li Isusa pogledati u oči? Život kršćanina život je Krista njegova učitelja. Dobro je usporediti ono što znamo o Isusu iz evanđelja s onim što znamo o političkim kraljevima. A razlike su sljedeće:

Politički kralj                      Krist kralj

– rođen od kraljice                – rođen od siromašne djevice
– rođen na dvoru                  – rođen u štali
– život na dvoru                    – život radnika
– zemaljsko uživanje             – uzima naše grijehe
– ubire porez                        – hrani ljude
– ubija da bude kralj             – bježi da ga ne zakralje
– osuđuje i donosi zakone      – osuđen
– zlatna kruna                       – trnova kruna
– za kralja umiru                   – on umire za sve
– zlatni spomenik                  – nema ni groba

Takav je Krist. A kakav je njegov učenik? Možda će tko reći: »Nitko ne može reći ništa loše o meni.« Ali što se može reći dobra o njemu?! Jedino po djelima milosrđa moguće je dospjeti u Kristovo kraljevstvo.