POLJSKI POLITOLOG DR. MARIUSZ SULKOWSKI »Iseljavanje ne smije biti jedina dostupna opcija«

Poljski politolog dr. Mariusz Sulkowski
»Dubinska politička posljedica posjedovanja nacionalnoga identiteta jest čovjekovo uvjerenje da ima dom – svoj dom, sigurno mjesto s pravilima i načelima društvenoga suživota koje zajednički prihvaćamo; ono što su drevni filozofi, poput Platona i Aristotela, nazivali prijateljstvom«

Želeći rasvijetliti barem neke aspekte jednoga od najakutnijih problema današnje Hrvatske, depopulacije zbog migracije, Glas Koncila je sugovornika pronašao u poljskom politologu dr. Mariuszu Sulkowskom, profesoru na Fakultetu društvenih i ekonomskih znanosti Sveučilišta »Kardinal Stefan Wyszynski« u Varšavi.

Depopulacija zbog iseljavanja, koje se pridodalo već ionako lošoj demografskoj slici, zahvatila je više-manje sve novije članice EU-a. Možete li ukratko opisati stanje?

Uistinu ta dva opasna trenda javljaju se u takozvanim »novim« zemljama Unije. S jedne strane svjedočimo porastu tendencije da se odlazi u zapadnoeuropske zemlje, a s druge je strane vrlo loše demografsko stanje koje se očituje u niskoj stopi fertiliteta. Da bi se održala stabilna demografska struktura, stopa fertiliteta, koja opisuje statistički broj djece po ženi u reproduktivnoj dobi, trebala bi biti oko 2,1. No prosjek za cijelu EU u 2021. godini bio je samo 1,53, a u Poljskoj je bio čak i niži (1,33). Nešto su bolje stajale Bugarska i Hrvatska (1,58). Spomena su vrijedne više stope u Rumunjskoj (1,81) i u Češkoj (1,83).

Unutar Europske unije, u kojoj su mnoge zemlje povezane čak i istom valutom, postoje velike razlike u razvoju koje su takozvani činitelji privlačenja odnosno odbijanja. Pristupa li se tomu problemu na pravi način unutar Unije?

Pitanje upotrebe ili neupotrebe zajedničke valute ovdje je od drugotne važnosti. Najvažniji činitelji koji potiču migraciju prije svega su takozvana lančana migracija i razmjerno širokogrudne socijalne pogodnosti za imigrante i izbjeglice u zapadnoeuropskim zemljama. Kad se govori o fenomenu lančane migracije, riječ je o činjenici da migranti za svoja odredišta biraju zemlje u kojima se već etablirala velika etnička i nacionalna dijaspora migranata. Razlog je jednostavan: uvijek je lakše seliti se u zemlje i gradove u kojima već žive naši zemljaci te stvaraju posebne društvene mreže koje olakšavaju pronalazak posla, stana… Stoga su zapadnoeuropske zemlje, posebno Njemačka, Francuska i Španjolska, prirodno odredište migracija. Velika su tema socijalne pogodnosti. Prirodno je da migranti radije odlaze u zemlje u kojima su pogodnosti razmjerno velikodušne te su bezuvjetno i dugoročno zajamčene. Takav je slučaj, primjerice, u Njemačkoj i Švedskoj. Dugoročno bi negativan učinak takve politike mogla biti slaba gospodarska aktivnost migranata. Europska unija nije razvila rješenja na tom polju te kriterije za pogodnosti određuju pojedine zemlje.

Čini se da su u posljednje vrijeme čak i razvijene zemlje EU-a sve manje spremne primati imigrante iz posve drugačijih kulturnih okružja. Je li moguće da se spomenuti jaz unutar EU-a na neki način prešutno namjerno održava? Nije li za bogate zemlje bolje primati imigrante iz Litve, Hrvatske, Rumunjske… nego iz posve različitih kultura? Ima li takvo razmišljanje temelja?

Ne vidim ovdje takav odnos. Zapadnoeuropske zemlje širom su otvorile svoje granice imigrantima, ne samo izbjeglicama, koji dolaze izvan europskoga prostora. Ideologija multikulturalizma zaslužna je što zemlje primateljice nisu bile sposobne uvidjeti ozbiljne izazove koji su povezani s masovnom migracijom iz zemalja s drugačijim kulturnim identitetom. Nažalost, ta će kratkovidnost skupo stajati društva, a cijenu među ostalim plaća i koherentna integracijska politika.

Smanjuje li se unutar Unije gospodarski jaz koji potiče migracije?
Gotovo od početka dublje integracije najprije su onodobne europske zajednice, a potom i Europska unija, ulagale velika sredstva, prije svega financijska, u gospodarsku i društvenu koheziju zemalja, posebno preko Kohezijskoga fonda. Ta politika funkcionira, ali iz različitih razloga, ne samo gospodarskih, nego i političkih, razlike u razini gospodarskoga razvoja sporo se umanjuju i još su očite. Tako je, primjerice, Poljska na 80 posto europskoga prosjeka BDP-a po glavi stanovnika, Hrvatska na 73 posto, a Bugarska na samo 59 posto.
Možda ne poznajete stanje u Hrvatskoj, no neke biste činjenice mogli komentirati. Uz prosječnu neto plaću između 1100 i 1200 eura, medijalnu oko 970, četvorni metar stana u perspektivnijim sredinama stoji od 2 do 4 tisuće eura. Više od 400 tisuća stanovnika u posljednjim je godinama otišlo iz zemlje, uglavnom mladi i mlađe obitelji. Istodobno je u posljednje vrijeme u gradovima postao vidljiv velik broj stranih radnika, posebno iz siromašnijih zemalja Dalekoga istoka…

U Poljskoj je stanje što se tiče primanja i troškova života razmjerno slično. Nažalost, iseljavanje je često jedina dostupna opcija za mlade obitelji. Istodobno se praznine popunjavaju imigrantima; u Poljskoj u velikoj mjeri Ukrajincima. Zadaća je nacionalnih vlada razviti dugoročne razvojne okvire koji će jamčiti gospodarsku stabilnost, a dostupnost stanova mladim obiteljima – po mogućnosti vlastitih – trebala bi biti stvar državne politike. Usput, statistike pokazuju da je upravo u zemljama srednje i istočne Europe stopa stambene deprivacije, koja prikazuje stupanj stanovanja u premalim stanovima u odnosu na potrebe, najviša u čitavom EU-u.

»Zadaća je nacionalnih vlada razviti dugoročne razvojne okvire koji će jamčiti gospodarsku stabilnost, a dostupnost stanova mladim obiteljima – po mogućnosti vlastitih – trebala bi biti stvar državne politike«
Dodatan je problem što to pitanje nije dominantni predmet javnih rasprava, kao da je riječ o kakvu »fatumu«, neizbježnoj sudbini…

Nije riječ o sudbini, nego o primjeni ideologije multikulturalizma, koja pretpostavlja da su imigranti samo izvor kulturnoga obogaćenja u društvima koja ih primaju. Migracije jesu izvor kulturnoga i gospodarskoga obogaćenja, ali sa sobom nose i izazove – a oni se sustavno ignoriraju. Posljedica toga jest da se problemi ne rješavaju, nego se gomilaju.

Dio je problema i pitanje nacionalnoga identiteta, nacionalne opstojnosti. Treba li ga u EU-u, štoviše u svijetu koji se sve više globalizira, smatrati vrjednotom pa ga onda i štititi ili ga se može ignorirati, svoditi na puki folklor?

Nacionalni identitet ključni je činitelj na kojem je zasnovana ideja o ujedinjenoj Europi. Nije bilo zamišljeno da EU apsorbira ili zamijeni nacionalni identitet, nego da djeluje tako da ga države članice mogu sigurno razvijati. Danas shvaćamo da je nacionalni identitet jedan od ključnih elemenata kulturne sigurnosti. Dubinska politička posljedica posjedovanja nacionalnoga identiteta jest čovjekovo uvjerenje da ima dom – svoj dom, sigurno mjesto s pravilima i načelima društvenoga suživota koje zajednički prihvaćamo; ono što su drevni filozofi, poput Platona i Aristotela, nazivali prijateljstvom. Pokušaj da se u promišljanjima o razvoju Europske unije minimalizira ili zanemari nacionalni identitet po mojem je mišljenju jedan od glavnih činitelja koji vode u propast ideje o europskoj integraciji.

Možete li navesti koji dobar primjer zaštite nacionalnoga identiteta?

Nažalost, malo ih je. Koristeći se primjerom Poljske, spomena je vrijedna presuda Ustavnoga suda iz 2020. godine koja se odnosi na zaštitu nerođenoga života, kao i planirani referendum o privoli građana da se prihvaćaju imigranti prema prisilnom mehanizmu relokacije. To je usmjerenje.

S obzirom na sve navedeno, slažete li se da nešto svakako treba učiniti?

Još ću jednom naglasiti: ne bude li Europska unija podupirala nacionalni identitet i nastavi li se proces njegove destrukcije, nimalo ne sumnjam da će ideja o europskoj integraciji propasti.

BIOGRAFIJA Dr. Mariusz Sulkowski političke je znanosti studirao na Institutu za društvenu politiku, potom na Odsjeku za europske studije Sveučilišta u Varšavi, a teologiju na Sveučilištu »Kardinal Stefan Wyszynski« u Varšavi, gdje je danas profesor Fakulteta društvenih i ekonomskih znanosti. Naglasci su njegova znanstvenoga interesa kulturni i društveni izazovi suvremene Europe, prisutnost islama u Europi, migracije, katolički socijalni nauk.