PONOS MOLVICA U jednom stoljeću izgrađena, obnovljena, srušena i ponovno izgrađena »marijanska utvrda«

Samoborskim krajem (46) Kapela Srca Marijina u Molvicama

Snimio: Z. Galić | Kapela Srca Marijina u Molvicama

U središtu Molvica u župi Sveti Martin pod Okićem, mjestu koje se nalazi na rubnim obroncima Samoborskoga gorja uz Molvičku šumu, godine 1998. izgrađena je nova kapela. Nju je kardinal Franjo Kuharić posvetio Srcu Marijinu u jubilejskoj 2000. godini. Na tom je mjestu od g. 1911. stajala stara kapela istoga naslovnika, koju je g. 1912. blagoslovio tadašnji župnik Oskar pl. Simić. Za 60. obljetnicu postojanja, g. 1971., Marijina kapela temeljito je obnovljena i uređena. Voljom i zauzimanjem župljana prikupljena su sredstva za izgradnju nove crkve na istom mjestu. Tako je postojeća srušena g. 1997., a nova je izgrađena za godinu dana.

Kapela se nalazi uz cestu koja povezuje Molvice preko Kladja sa Samoborom, ili preko Kerestinca sa Svetom Nedeljom i Zagrebom. Na pročelju crkve uzdiže se četvrtasti zidani zvonik ispod kojega je ulaz u jednobrodnu kapelu s oblim završetkom svetišta, bočnom sakristijom na sjevernoj strani i velikim ostakljenim bočnim zidovima. Svetište je odijeljeno zidom na kojem se nalazi raspelo i natpis molitvenoga zaziva Blaženoj Djevici Mariji. Predoltarski je dio uzdignut za tri stube te izgleda poput pozornice s postavljenim oltarnim stolom iza kojega je bogato ukrašeni oltar sa stupovima zlatnih završetaka, s četiri klečeća anđela i središnjim kipom Srca Marijina. Ispred svetišta, do ulaza u sakristiju, nalaze se slike Srca Isusova i Gospe Lurdske i njezin prikaz ukazanja maloj Bernardici. Na bočnim zidovima postavljene slike prikazuju hrvatske svetce i blaženike te Isusov križni put. U predjelu ulaza je pjevnica, ispod koje je drvena ispovjedaonica. U mjestu se nalazi i zidana kapela Blažene Djevice Marije koju je dao izgraditi Hinko pl. Francisci, vlasnik propale kurije iz 19. st., spomenika nulte kategorije.

Mise su svake druge nedjelje u 8 sati, a proštenje je u posljednju nedjelju kolovoza.