PONOS SLAVETIĆA Plod »isposlovane župe«

Samoborsko-jastrebarskim krajem (90) – Župna crkva sv. Antuna pustinjaka u Slavetiću (I)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Antuna pustinjaka u Slavetiću
Župa sv. Antuna pustinjaka u Slavetiću, s istoimenom crkvom, nalazi se 13 km sjeverozapadno od Jastrebarskoga na cesti od Volavja i Petrovine prema Dolu (svetište Majke Božje Dolske) i Krašiću. Mjesto s dvorcem obitelji Oršić prostire se po brježuljcima i uzvisinama okolnoga gorja.

Na mjestu župne crkve iz g. 1600. nalazila se u 15. st. manja drvena kapela, koju je izgradila obitelj Oršić. Oni su posjed dobili g. 1486. od kralja Matije Korvina. Oršići su g. 1661. isposlovali od biskupa Petra Petretića župu, koja je do toga vremena bila filijala župe sv. Petra iz Petrovine. Jednobrodnu crkvu s trostranim svetištem, koje je povećano i dograđeno g. 1671., a dvije bočne kapele g. 1732. i treća g. 1735., zahvaljujući obnoviteljskim radovima za 350. obljetnicu župe od g. 2004. do 2011., nije oštetio nedavni potres. Ispred pročelja uzdiže se masivan zvonik, koji je povišen g. 1807., a unutar crkve novo pjevalište g. 1837. Ulaz u crkvu je kroz dograđeno predvorje ispred zvonika te kroz bočni ulaz na južnoj strani, s koje je i ulaz u sakristiju. Crkva je izgrađena na povišenom brdašcu u središtu mjesta, zajedno s gospodarskim zgradama i drvenom kurijom župnoga dvora.

Jednobrodna jednostavna lađa s pjevalištem i orguljama iz 1911. završava barokno oslikanim svetištem s križnim svodom te nadsvođenim lukom prema južnoj kapeli Uznesenja Blažene Djevice Marije, koja likovno slijedi barokni izgled svetišta. U kapeli je drveni oltar iskićen glavama anđela i s dva leteća anđela oko središnjega pozlaćenoga kipa okrunjene Bogorodice s Djetetom te grob obitelji Oršić. Kip Marije je u niši, koju zatvaraju bočni dvostruki stupovi. Sakristija je na južnoj strani svetišta, koje je izvana učvršćeno kontraforima. Dvije bočne kapele su sa svake strane lađe ispred svetišta. Nekadašnja rezbarena propovjedaonica iz g. 1741., s četiri pozlaćena kipa evanđelista, uklopila se u svetištu na mjestu ambona.

Mise su nedjeljom u 11 sati. Proštenje je na blagdan 17. siječnja.