POSEBAN IZAZOV ZA HRVATSKOGA DUŠOBRIŽNIKA U PARIZU Tisuću kilometara za dvije mise u jednom danu

Svećenik Stjepan Lončar, putuje s TGV vlakom u gotovo 500 kilometara udaljeni Lyon kako bi i tamo slavio misu s hrvatskim iseljenicima

Stjepan Lončar, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i odnedavno voditelj Hrvatske katoličke misije Pariz u Francuskoj, jednom mjesečno nakon mise za hrvatske vjernike u Parizu odlazi na kolodvor i putuje s TGV vlakom u gotovo 500 kilometara udaljeni Lyon kako bi i tamo slavio misu s hrvatskim iseljenicima. Vlak taj put prijeđe za otprilike dva sata. U večernjim satima svećenik Lončar vraća se u Pariz. Tako u jednom danu prijeđe čak tisuću kilometara kako bi okupio Hrvate u dijaspori. U Lyonu i okolici živi nekoliko tisuća Hrvata. Točan broj se ne zna. U Parizu, procjenjuje se, živi i radi oko 15 tisuća Hrvata. (F. P.)