POSTOJE LI DOKTORI ZA SVE? Nepoznata bolest

Sv. Padre Pio

Neka je žena čula kako je kod oca Pija najavljen posjet njegova prijatelja doktora. Ohrabrila se pa oca Pija zamolila: »Zar ne bi taj doktor mogao pregledati i moju kćer? Ona je ozbiljno bolesna…«

Otac Pio niječno je zanjihao glavom i odgovorio: »Nažalost, on je doktor filozofije.«

»Filozofija? Postoje razne bolesti«, razočarano će žena, »ali moja kći od toga ne boluje!«