POZIV PETE USKRSNE NEDJELJE Na put s Isusom

Peta uskrsna nedjelja

Dj 6, 1-7; 1 Pt 2, 4-9; Iv 14, 1-12

Put i prolaz do vječnosti može biti onaj koji u ruci ima konce života i smrti, a to je Sin Božji. Prošle smo nedjelje čuli kako Isus kaže: »Ja sam vrata.« Ove nedjelje slušamo da sv. Ivan zapisa: »Ja sam Put, Istina i Život.« Mogli bismo reći: Isus Krist je sve: i postanak i življenje i vječnost. Idući putom koji je Isus, dolazi se do vječnosti s Bogom. U Starom zavjetu put ima veliko značenje, počevši od Abrahama kojega Gospodin šalje na put u nepoznato. Abraham prihvaća jer vjeruje Bogu. Izraelci su išli 40 godina putom kroz pustinju i doživljavali Božju blizinu, a i svoja lutanja. Kad bi zaboravili Gospodina i njegova djela, događale bi im se zle i teške stvari: žeđ, glad, ujedanje zmija itd. Čovjek često zaluta s puta dobra i života. Tumara ukrivo. Žuri u propast. Dobro dođe Tomino pitanje: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« kako piše sv. Ivan.

»Pokaži nam Oca«, reče Filip Isusu. Znamo da svemogući Bog nema tijela i da ga se ne može vidjeti tjelesnim očima. Gospodin je rekao Mojsiju u Knjizi Izlaska: »Ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati.« A sv. Ivan piše: »Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio.« Boga upoznajemo preko Božje »slave«, preko živoga čovjeka. »Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena«, piše sv. Ivan. Što je čovjek više čovjek, to je bolja slika Božja, to će više govoriti o Bogu, kako piše sv. Pavao: »Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice.« Kad čovjek postane potpuni čovjek, moći će gledati Boga »licem u lice«. A najsavršenije o Bogu govori Isus iz Nazareta jer je Božji Jedinorođenac koji je Boga objavio. Krist je objavio Boga koji je ljubav, a Sin Božji je »Bog s nama«. Sv. Irinej upućuje na Sina: »Sin je onaj koji čini vidljivim Oca.« A Isus kaže: »Tko je vidio mene, vidio je i Oca« i: »Ja sam u Ocu i Otac u meni!« piše sv. Ivan. Pokazati Oca znači: Daj nam raj, sreću, život. Daj nam sve. Biti s Bogom »licem u lice« znači imati sve. A Isus kaže: »Slijedite me pa ćete doći do Oca. Prođite svoj križni put pa će doći Uskrs.« Bez Velikoga petka nema Uskrsa. Ali križni put je težak put. Bez Božje pomoći ne može se uspjeti. A Isus pomaže: po svom Duhu i po svom Tijelu u sv. pričesti ostaje s nama sve do svršetka svijeta.

Ostavlja nam sebe kao hranu i snagu, jamči nam svojim životom i svojim tijelom. Čovjek često produžava svoj život u onome što je prolazno. Tako filozof piše knjige i sebe ostavlja u knjigama. Političar nastavlja živjeti u stranci. Pronalazač ostaje u svojim otkrićima. Isus nam ostavlja samoga sebe, kao što se moli u Časoslovu: »U svojoj divnoj ljubavi, On pit nam daje svetu Krv, ta ljubav tijelo njegovo, ko svećenik prikazuje.«

Krist ostavlja vjerniku i svoga Duha. Rekao je: »Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim k Ocu«, zapisa sv. Ivan. Petar je jasan primjer Isusova obećanja: bio je bojažljiv i prevrtljiv, zatajio je Isusa pred običnom sluškinjom, a poslije je Isusovim Duhom činio čudesa. Kad je ozdravljao čovjeka hroma od rođenja, rekao mu je, kako donose Djela apostolska: »Pogledaj nas! (…) Ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam, to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj!« Oživio je Tabitu koja je drugima činila dobro. Kad je Petar pošao na put s Isusom i primio Duha Božjega, tad je mogao činiti djela koja je Isus činio. Danas je neobično čuti da je netko čudesno ozdravio u Fatimi, Lurdu ili Međugorju, a Bog čini velika djela, po svakome tko iskreno moli i čvrsto vjeruje. Treba poći na životni put s Isusom da bi se činila velika djela.

Putovati s Isusom znači živjeti s njim. Tko živi s Isusom, dolazi do Istine, koja vodi u život. Ima nešto slično kod roditelja. Najprije Bog stvara čovjeka i daje mu preko roditelja život. Dijete nauči prvu riječ od roditelja, pa i onu koja dolazi iz evanđelja. Roditelji uče dijete hodati i upućuju ga u život, stave ga na put. Put koji vodi u život samo je Isus Krist. Drugoga puta nema. On će izvesti iz tjeskobe zemaljske, iz prolaznoga i smrtnoga. Taj put je »križni put«, trnovit, ali se isplati jer donosi život. I sam Uskrsnuli poručuje, kako sv. Ivan zapisa: »Jer ja živim, i vi ćete živjeti.« Isus daje sigurnost: »Idem pripraviti vam mjesto.« Poziv je poći na put s Isusom i tako doći do radosti! »Nitko, makar i bio grješnik, ne smije gubiti nadu u oproštenje na ovaj dan, jer je današnji dan znak i glasnik velike milosti. Ako razbojnik zaslužuje raj, zašto i kršćanin ne bi zaslužio oproštenje?« napisa sv. Martin Torinski. A u Časoslovu se moli: »Da budeš vazda, Isuse, veselje naše uskrsno, preporođene izbavi, od grijeha smrti užasne.«