PREDSJEDNIK KATOLIČKOGA KRUGA MATTEO CASTAGNA Neka Verona postane »domom života«

Matteo Castagna

Predsjednik katoličkoga kruga »Christus Rex-Traditio« Matteo Castagna rođen je 1976. godine u Val di Fassi, ali se smatra Veronežaninom. Završio je klasičnu gimnaziju i dvije je godine studirao pravo u Ferrari i Veroni. Radi kao novinar suradnik za portale »Verona News« i »Vvox«. Katolik je vjeran i obitelji, a za politiku se počeo zanimati već sa 14 godina. Obitelj mu je prenijela strast prema toj vrsti služenja općemu dobru, kao i novinarstvu i čitanju, a bavi se i poviješću. Godine 1998. izabran je kao najmlađi vijećnik III. okruga Verone. Objavio je svoju prvu knjigu »Katolici između europeizma i populizma – Izazov nihilizmu«. Organizira javno moljenje pobožnosti krunice s nakanom za otkupljenje grješnika i obraćenje nevjernika. Podupro je prijedlog da se Verona proglasi »domom života«, tj. gradom koji spašava živote i sprječava pobačaje: »To je hvalospjev životu, Europa kakvu želimo, utemeljena na tradicionalnoj obitelji koju čine majka i otac.«