PRIDONOSITI ZA CRKVENE POTREBE Traži li Crkva desetinu?

Traži li Crkva desetinu?

Molim Vas pojašnjenje postoji li službeno stajalište Crkve da se za potrebe zajednice donira 10 posto obiteljskih prihoda? Znam da se o tome naučavalo u Starom zavjetu, no je li i dalje tako?

Miron H.

Nismo čuli da bi izdvajanje desetine, to jest 10 posto obiteljskih prihoda, bilo službeno stajalište Crkve i da bi toliko trebalo darovati za potrebe zajednice. Starozavjetna praksa nije mjerilo za novu crkvenu praksu, u kojoj se ističe da vjernici za potrebe Crkve moraju darovati, ali prema svojim mogućnostima i dragovoljno. Peta crkvena zapovijed kaže da smo dužni dati doprinos za uzdržavanje Crkve i njezinih službenika: »Pridonosi za crkvene potrebe!« Pridonositi možemo na različite načine i ne nužno novčano, posebno ako smo i sami u oskudici, ali možemo i svojim konkretnim radom i djelovanjem, pa i drugim materijalnim dobrima, jer su potrebe »Crkve« doista velike. Prakse u Crkvi po svijetu donekle su različite, ali sve s istim ciljem širenja radosne vijesti. I to ne samo one u našim župama, nego i na razini univerzalne Crkve jer i sami znate da svaki vjernik nastoji pridonositi koliko može za Caritas i ljude (pa i sužupljane) u potrebi, za siromahe u svijetu, za misije, za sjemeništa. Mi u našim župama u Hrvatskoj u novije vrijeme svoju bratsku ljubav i solidarnost prema našoj braći u Bosni i Hercegovini također pokazujemo ne samo na duhovan način i molitvom, nego i konkretno, jer jednu se nedjelju u godini prikupljaju i materijalna sredstva baš za njih. U svemu tome ne smijemo zaboraviti da »udovičin novčić« u Božjim očima – kao dar čista srca i otvorene duše – može vrijediti daleko više nego desetina ili puno materijalnih dobara ako ih darujemo neiskreno. Zakonik kanonskoga prava (kan. 222, par. 1) navodi: »Vjernici su obvezni pomagati Crkvi u njezinim potrebama, da bi imala što je potrebno za bogoštovlje, za djela apostolata i dobrotvornosti i za dolično uzdržavanje službenika«, a paragraf 2 ističe: »Vjernici su također obvezni promicati društvenu pravdu i, spominjući se Gospodnje zapovijedi, pomagati siromasima iz svojih prihoda.« No kada Zakonik kanonskoga prava govori o stjecanju dobara, u kanonima 1261, 1262 i 1263 ističe da je vjernicima »slobodno davati vremenita dobra u korist Crkve« i da ih je »dijecezanski biskup dužan podsjećati na tu obvezu« i to »na prikladan način zahtijevati«, a »vjernici neka pomažu Crkvu prilozima koji se od njih traže, prema odredbama koje donosi biskupska konferencija«. Štoviše, dijecezanski biskup nakon savjetovanja s ekonomskim i prezbiterijalnim vijećem može za potrebe biskupije »nametnuti« umjeren doprinos, razmjeran prihodima javnih osoba koje su pod njegovom upravom, ali i »ostalim fizičkim i pravnim osobama«, premda mu je to nametanje »izvanrednoga i umjerenoga davanja« dopušteno »samo ako je velika potreba i pod istim uvjetima«, pri tome »poštujući krajevne zakone i običaje koji mu daju veća prava«. Isto tako, kao što znate, u nekim državama poput Njemačke, na primjer, vjernici su dužni plaćati crkveni porez državi, koji se prosljeđuje Crkvi, koja se tim sredstvima koristi za svoje potrebe. U Italiji vjernici isto tako slobodno daruju od svojih prihoda određeni postotak, no to ne znači da i u tim državama vjernici, posebno oni koji to tako osjećaju, ne daju i dodatne priloge za crkvene potrebe na raznim područjima, možda i više od desetine prihod